Bæredygtig udvikling

 

UNDP hjælper lande med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling, der kan føre til transformerende samfundsforandringer og vil danne grobund for reelle forbedringer i folks liv og levestandard. Vi promoverer en integreret tilgang til bæredygtig udvikling, som takler de gensidigt forbundne områder som multidimensional fattigdom, ulighed og social marginalisering. Samtidigt styrker vi viden, færdigheder og produktionsteknologier for at mindske risici og fastholde opnåede udviklingsresultater. Vi hjælper lande med at opbygge kapacitet til at integrere miljøhensyn i deres udviklingsplaner og strategier. Det gælder blandt andet fremme af bæredygtig naturressourceforbrug og forvaltning; at natur rigdomme bruges til at forbedre folks liv, fremme af økonomisk genopretning og bedre politikker og social beskyttelse for dem, der har behov for det.

Vores arbejde

Vores mål er at styrke kapaciteten og mulighederne for at bekæmpe fattigdom og marginalisering – med fokus på de mest sårbare og udsatte grupper – på en måde, der er både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt.

Vores historier

Indlæser…

UNDP Rundt om i verden