SDG 7
« »

Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og jævfør den globale befolkningstilvækst, vil efterspørgslen efter billig energi også stige. En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af ​​drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på alle kontinenter.

Men der er sket et skift i retning af alternative energikilder, og i 2011 stod vedvarende energi for mere end 20 procent af den globale energiproduktion. Hver femte person mangler dog stadig adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af ​​vedvarende energi i hele verden.

Universel adgang til elekticitet - til en overkommelig pris - inden 2030 er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk energi. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder for en bredere vifte af teknologier kan også reducere det globale elforbrug fra bygninger og industri med hele 14 procent - det svarer til omtrent 1,300 mellemstore kraftværker. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklingslande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet.

Bæredygtig energi er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål nummer 7 og målets indikatorer her

 

Målet i aktion

UNDP in Mali

Supporting Mali's women to adapt to climate change

Climate change has led to more drought and shorter rainy seasons in Mali. The government has partnered with UNDP to strengthen agricultural communities and empower women to mitigate the social and economic impacts of climate change. MORE >

UNDP Global

Solar empowerment across countries

Reliable access to water is critical for farmers everywhere, but, for many in developing countries grappling with poverty, unemployment, insufficient infrastructure and environmental degradation, climate change brings additional pressure. MORE >

UNDP in Honduras

Honduran women light the way

They don’t know how to read or write. Yet Iris Marlene Espinal, Carmen Lourdes Zambrano Cruz, Alnora Casy Estrada and Ingrid Miranda Martinez are engineering an energy secure future. MORE >

UNDP Rundt om i verden