SDG 6
« »

 

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at stige i takt med at klimaforandringerne forårsager højere temperaturer.

Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, er svindende forsyninger af rent drikkevand et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

I 2011 oplevede 41 lande ”vandstress” - ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer allerede disse tendenser. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver, at vi investerer i infrastruktur, leverer sanitære faciliteter og fremmer hygiejne på alle niveauer. Beskyttelse og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder er afgørende, hvis vi skal afbøde vandmangel. Der er også brug for at styrke det internationale samarbejde for at fremme vandeffektivitet og støtte behandlingsteknologier i udviklingslande.

Adgang til vand og sanitet er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål nummer 6 og målets indikatorer her

 

Målet i aktion


UNDP in Somalia

In search of water

615,000 people are currently displaced by the drought in Somalia. A newly-built water dam may just deliver some of the badly-needed relief. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

UNDP in Bhutan

The climate shifts. Bhutan responds.

Despite the susceptibility of Bhutan’s public health to climate change, the country has worked hard to strengthen its capacity to adapt to climate change. An important innovation of the Bhutanese initiative is linking climate data with epidemiological surveillance. MORE >

UNDP Rundt om i verden