SDG 5
« »

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.

Siden 2000 har UNDP sammen med vores FN-partnere og resten af ​​det globale samfund gjort ligestilling centralt for vores arbejde, og vi har set nogle bemærkelsesværdige succeser. Flere piger er nu i skolen i forhold til for 15 år siden, og de fleste udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af alle lønmodtagere uden for landbruget sammenlignet med 35 procent i 1990.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af ubetalt pleje og husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store barrierer.

Universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer, som jord og ejendom, er afgørende for at realisere målet om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.

Ligestilling mellem kønnene er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål nummer 5 og målets indikatorer her

 

Målet i aktion


UNDP in Honduras

Honduran women light the way

They don’t know how to read or write. Yet Iris Marlene Espinal, Carmen Lourdes Zambrano Cruz, Alnora Casy Estrada and Ingrid Miranda Martinez are engineering an energy secure future. MORE >

UNDP in Guatemala

Women survivors raise their voices for justice

More than 30 years after she saw her family and community torn apart by Guatemala’s decades-long civil war, Elena de Paz decided to tell her story. She was one of the 97 witnesses who testified during the trial for crimes against humanity. MORE >

UNDP in Mali

Supporting Mali's women to adapt to climate change

Climate change has led to more drought and shorter rainy seasons in Mali. The government has partnered with UNDP to strengthen agricultural communities and empower women to mitigate the social and economic impacts of climate change. MORE >

UNDP Rundt om i verden