SDG 4
« »

 

Siden 2000 er der sket enorme fremskridt i forhold til målet om grundskoleuddannelse for alle. Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91 procent i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen er halveret. Der har også været en dramatisk stigning i antallet af børn, der kan læse, og der er flere piger i skole end nogensinde før. Disse er alle bemærkelsesværdige succeser.

Fremgangen har også mødt store udfordringer i udviklingslandene på grund af stor fattigdom, væbnede konflikter og andre nødsituationer. I det vestlige Asien og Nordafrika har væbnede konflikter skabt en stigning i andelen af ​​børn, som ikke går i skole. Det er en bekymrende tendens. Mens Afrika syd for Sahara har gjort størst fremskridt blandt alle udviklingslande i forhold til indskrivningen i grundskolen - fra 52 procent i 1990 til 78 procent i 2012 – ekisterer der forsat store forskelle.

Børn fra de fattigste husholdninger har fire gange større sandsynlighed for at være ude af skolen end de rigeste husstande. Forskellene mellem landdistrikter og byområder er også fortsat høj.

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær-og sekundær skolegang inden 2030. Det sigter også mod at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne kønsrelateret og økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet.

Kvalitetsuddannelse er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål nummer 4 og målets indikatorer her

 

Målet i aktion

UNDP in Afghanistan

Building bridges in Afghanistan

Ten years ago there were just three border crossing points between Afghanistan and Tajikistan. Today there are six bridges, and there are plans to construct a seventh. MORE >


UNDP in Lao PDR

Community radio makes waves

UNDP works with the Ministry of Information, Culture and Tourism to support community radio stations that provide educational programming as well as vital information on health and sanitation. MORE >

UNDP in Iraq

Yazidi women find economic independence in Iraqi Kurdistan

The Dost Bakery is a small cake business that opened in Iraqi Kurdistan in the autumn of 2015. Dost means “friend” in Kurdish, as the bakery is run by 10 friends. All of them are women who were displaced by ISIS. MORE >

UNDP Rundt om i verden