SDG 2
« »

Hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet har i de seneste to årtier halveret andelen af ​​underernærede mennesker i verden. Mange udviklingslande, som tidligere led af hungersnød og sult, kan nu opfylde de mest sårbare menneskers ernæringsmæssige behov. Central- og Østasien, Latinamerika og Caribien er regioner, der alle har gjort store fremskridt i udryddelsen af ekstrem sult.

Disse er alle væsentlige resultater for opnåelsen af det mål, der blev fastsat i 2015-Målene. Desværre er ekstrem sult og underernæring fortsat en enorm barriere for udviklingen i mange lande.

795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Det er ofte en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige. Og hver fjerde person går stadigt sulten i seng i Afrika.

Verdensmålene for bæredygtige udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030 og sikre, at alle mennesker - især børn og de mest sårbare - har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt. Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmetoder: forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug, sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.

Det kræver også internationalt samarbejde at sikre investeringer i infrastruktur og teknologi, som kan forbedre landbrugets produktivitet. Sammen med de øvrige verdensmål kan vi afskaffe sult inden 2030.

Stop sult er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål nummer 2 og målets indikatorer her

 

Målet i aktion

UNDP in Ghana and Indonesia

Removing the obstacles for women farmers

Through the Green Commodities Programme, UNDP is bringing together government, big business and small-scale farmers across 10 countries to address sustainable agricultural practices. The programme helps improve access to resources and ensure equal opportunities for women. MORE >

UNDP in Azerbaijan

Learning to restore and protect Azerbaijan's farmlands

With EU funding and UNDP support, the Clima East Pilot Project in Azerbaijan is working to teach and establish sustainable pasture management practices, improve the fertility of pastures and forests and prevent soil erosion and landslides. MORE >


UNDP in Guatemala

Feeding a family, nourishing a community

1 out of 2 children in Guatemala suffers from malnutrition. A new initiative is working with local farmers to change that. MORE >

UNDP Rundt om i verden