SDG 16
« »

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling. Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af konflikter og vold - det er på ingen måde uundgåeligt, og skal løses.

Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling, det påvirker den økonomiske vækst, og ofte medfører langvarigt fjendskab mellem lokalsamfund, der kan vare ved i flere generationer. Seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og tortur er også mere fremherskende hvor der eksisterer en konflikt eller er mangel på en retsstat. Lande bliver nødt til at træffe foranstaltninger for at beskytte dem, der er mest udsatte.

Verdensmålene for bæredygtig udviklingsmål vil søge at reducere alle former for vold, og gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter og usikkerhed. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt central for denne proces. Det samme gælder begrænsning af ulovlige våbenstrømme og større inddragelse af udviklingslande i globale beslutningsorganer.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner er et af ​​17 verdensmål, som indgår udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 16 og dens indikatorer her

 

 

Målet i aktion


UNDP in Cyprus

Old buildings, new friends

In Cyprus, working on shared heritage is bringing divided communities together. MORE >

UNDP in Kosovo*

In aftermath of war, technology reduces crime and violence

The Kosovo Small Arms Control Project (KOSSAC) is determined to reduce gun crime and violence in a country still recovering from a brutal war. According to a recent survey, 50 percent of households still possess firearms, many of them illegal. MORE >


UNDP in Nigeria

Helping displaced families return home after the Boko Haram devestation

Fertilizer, an unfinished housing estate turned into an emergency camp in Maiduguri, Nigeria, is home to over 15,000 people, many of whom are displaced by the fighting between Boko Haram insurgents and the Nigerian military. MORE >

UNDP Rundt om i verden