SDG 15
« »

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af Jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

I dag ser vi en hidtil uset jordforringelse. Tab af landbrugsjord foregår 30 til 35 gange hurtigere end den historiske hastighed. Tørke og ørkendannelse vokser også hvert år. 12 millioner hektar går tabt hvert år, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Af de 8,300 dyreracer, vi kender, er 8 procent uddøde og 22 procent er i fare for at uddø.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af ​​terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. Fremme af bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning vil også være afgørende for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer. Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv.

Livet på land er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 15 og målets indikatorer her

 

 

Målet i aktion


UNDP in Indonesia

Cultivating change in Papua

The scent of the Celebes pepper hits you before you even reach Ogenetan in the heart of Papua’s Boven Digoel district. Called sereh merah, the plant is used by communities across Papua to drive away evil spirits. MORE >

UNDP in Ghana

Removing the obstacles for women farmers

Through the Green Commodities Programme, UNDP is bringing together government, big business and small-scale farmers across 10 countries to address sustainable agricultural practices. The programme helps improve access to resources and ensure equal opportunities for women. MORE >

UNDP in Venezuela

Another kind of gold mine: Culture

In the place where the Pemón people live, great table-top mountains tower above the rich green valley. In Pemón folklore, these mountains, called “tepui,” are home to the gods. MORE >

UNDP Rundt om i verden