SDG 14
« »

Verdenshavene - deres temperatur, kemi, strøm og liv – driver de globale økosystemer, som gør Jorden beboelig for mennesker. Håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed, men også for afbødningen af klimaforandringernes konsekvenser.

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. Men i dag bliver der overfisket med omkring 30 procent, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt.

Verdenshavene absorberer omkring 30 procent af den CO2, der produceres af mennesker, og der er sket en stigning i havforsurning på 26 procent siden starten af ​​den industrielle revolution. Havforurening, som hovedsagligt stammer fra landbaserede kilder, er ved at nå et alarmerende niveau. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling skaber en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer i forhold til landbaseret forurening og adresserer påvirkningerne af havforsuring. Bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer gennem international lovgivning vil også bidrage til at afbøde nogle af de udfordringer, som vores verdenshave står overfor.

Livet i havet er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 14 og målets indikatorer her

 

 

Målet i aktion

UNDP in Namibia

Protecting Benguela together

The meeting point between Namibia’s hot desert sands and the cold Benguela ocean current harbours rich biodiversity and some of the most abundant marine life concentrations in the world. MORE >

UNDP in India

People and the sea: Finding a sustainable balance 

India is the second-largest producer of fish in the world and is putting a demand on fish supplies that is 2-3 times greater than the oceans can support over time. At this rate, fish catch in tropical areas is expected to decline 40 percent by 2050. MORE >

UNDP in Cuba

Small island, big results

Over the years, the ecosystems of the Sabana-Camagüey region have come under varying degrees of pressure as a result of unsustainable practices. The Government of Cuba and its partners, with support from UNDP and funding from the Global Enviornment Facility, began to turn challenges into opportunities, using nature-based solutions. MORE >

UNDP Rundt om i verden