SDG 13
« »

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af ​​drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

De gennemsnitlige årlige tab fra jordskælv, tsunamier, tropiske cykloner og oversvømmelser kan tælles i hundreder milliarder kroner, og kræver en årlig investering på 40 milliarder kroner i katastrofestyring alene. Målet er at mobilisere ca. 680 miliarder kroner om året i 2020 for at imødekomme udviklingslandenes behov samt bidrage til afbødning af klimarelaterede katastrofer.

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Det kræver dog en øjeblikkelig kollektiv indsats.

Klimahandling er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 13 og indikatorerne her

 

 

Målet i aktion

UNDP in Myanmar

Water in Myanmar's Dry Zone

In the Dry Zone, chronic poverty is directly correlated with the effects of drought and climate change. UNDP supports efforts to secure water resources and reduce food insecurity in the most vulnerable townships.. MORE >

UNDP in Mali

Supporting Mali's women to adapt to climate change

Climate change has led to more drought and shorter rainy seasons in Mali. The government has partnered with UNDP to strengthen agricultural communities and empower women to mitigate the social and economic impacts of climate change. MORE >

UNDP in Bhutan

The climate shifts. Bhutan responds.

Despite the susceptibility of Bhutan’s public health to climate change, the country has worked hard to strengthen its capacity to adapt to climate change. An important innovation of the Bhutanese initiative is linking climate data with epidemiological surveillance. MORE >

UNDP Rundt om i verden