SDG 12
« »

 

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Ansvarligt forbrug og produktion er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 12 og målets indikatorer her

 

 

Målet i aktion

UNDP in Namibia

Protecting Benguela together

The meeting point between Namibia’s hot desert sands and the cold Benguela ocean current harbours rich biodiversity and some of the most abundant marine life concentrations in the world. MORE >

UNDP in India

People and the sea: Finding a sustainable balance 

India is the second-largest producer of fish in the world and is putting a demand on fish supplies that is 2-3 times greater than the oceans can support over time. At this rate, fish catch in tropical areas is expected to decline 40 percent by 2050. MORE >

UNDP in Cuba

Small island, big results

Over the years, the ecosystems of the Sabana-Camagüey region have come under varying degrees of pressure as a result of unsustainable practices. The Government of Cuba and its partners, with support from UNDP and funding from the Global Enviornment Facility, have turned challenges into opportunities, using nature-based solutions. MORE >

UNDP Rundt om i verden