SDG 10
« »

Det er veldokumenteret, at indkomstuligheden indenfor lande er stigende, mens indkomstuligheden imellem lande er faldende. De rigeste 10 procent tjener dog stadig op til 40 procent af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. I udviklingslandene er uligheden vokset med 11 procent, hvis vi tager hensyn til befolkningstilvæksten.

Den voksende ulighed kræver handling i form af vedtagelse af fornuftige politikker, der vil styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet.

Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger. Det indebærer en forbedring af regulering og overvågning af de finansielle markeder og institutioner, samt større udviklingsbistand og udenlandske investeringer i de regioner, hvor behovet er størst. Støtte til mere sikker migration og mobilitet for mennesker vil også være vigtigt for at mindske den stigende ulighedskløft.

Reduceringen af ulighed er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs delmål og indikatorer for verdensmål 10 her

 

 

Målet i aktion


UNDP in Egypt

The right to legal aid

Poor and illiterate women and men are the most vulnerable when it comes to the labyrinthine procedures of Egypt’s family courts. Navigating the complex paperwork of the legal system is a serious obstacle in their search for justice. MORE >

UNDP in Nepal

Something to celebrate: Recognition of transgender identity marks a step toward equality

Monica Shahi made history as the first transgender person in Nepal to receive a passport recognizing her gender identity as unconnected to her biological sex. This is her story. MORE >

UNDP in Guatemala

Women survivors raise their voices for justice

More than 30 years after she saw her family and community torn apart by Guatemala’s decades-long civil war, Elena de Paz decided to tell her story. She was one of the 97 witnesses who testified during the trial for crimes against humanity. MORE >

UNDP Rundt om i verden