SDG 1
»

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af ​​de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret - fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 - kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov.

Globalt set lever mere end 800 millioner mennesker stadig for mindre end 1,25  dollars om dagen; mange mangler adgang til tilstrækkeligt mad, rent drikkevand og sanitet. Hurtig økonomisk vækst i lande som Kina og Indien har løftet millioner ud af fattigdom, men fremskridtene har også været ujævne. Kvinder lever oftere i fattigdom end mænd på grund af ulige adgang til lønnet arbejde, uddannelse og ejendom.

Fremskridtene har også været begrænset i andre regioner såsom Sydasien og Afrika syd for Sahara, hvor 80 procent af verdens ekstremt fattige lever. Denne andel forventes at stige på grund af nye trusler fra klimaforandringer, konflikter og fødevareusikkerhed.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er en modig forpligtelse til at afslutte, hvad vi startede med 2015-målene, og til at afskaffe alle former for fattigdom inden 2030. Det indebærer en målrettet indsats overfor sårbare grupper, øget adgang til basale ressourcer og tjenesteydelser og støtte til samfund, der er ramt af konflikter og klimarelaterede katastrofer.

Afskaffelsen af fattigdom er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 1 og målets indikatorer her

 

 

Målet i aktion


UNDP in Democratic Republic of Congo

Fishing for prosperity

At once beautiful and isolated, the island of Idjwi faces a number of social and environmental challenges. But several new UNDP initiatives are working to change that. MORE >

UNDP in Myanmar

Water in Myanmar's Dry Zone

In the Dry Zone, chronic poverty is directly correlated with the effects of drought and climate change. UNDP supports efforts to secure water resources and reduce food insecurity in the most vulnerable townships.. MORE >

UNDP in Mali

Supporting Mali's women to adapt to climate change

Climate change has led to more drought and shorter rainy seasons in Mali. The government has partnered with UNDP to strengthen agricultural communities and empower women to mitigate the social and economic impacts of climate change. MORE >

UNDP Rundt om i verden