SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
SDG 17

HVAD ER DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

På FN topmødet i New York i september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en hidtil uset ambitiøs og samfundsforandrende udviklingsdagsorden, også kaldt 2030 dagsordenen. Den nye dagsorden består af 17 verdensmål for bæredygtige udvikling (på engelsk: Sustainable Development Goals - SDGs), som trådte i kraft den 1. januar 2016. De skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De 17 verdensmål forpligter alle 193 FN medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og sundhed til alle, reducere ulighed, fremme ligestilling, anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst og forbrug. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.  

De 17 verdensmål bygger videre på resultaterne af de såkaldte 2015-mål (på engelsk: Millennium Development Goals - MDGs), som havde deadline ved udgangen af 2015, men går endnu længere. Fattigdom og sult i verden skal ikke bare reduceres, men udryddes en gang for alle, fordi alle har ret til et værdigt liv og ingen skal lades i stikken!  

Verdensmålene gælder for alle lande - både rige og fattige - dvs. de er universelle. De store udfordringer vi står overfor i dag, som social, økonomisk og politisk marginalisering af visse grupper i samfundet, ungdomsarbejdsløshed, stigende ulighed, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer er udfordringer ikke kun i fattige lande, men også i rige og mellemindkomstlande, og har regionale og globale konsekvenser. Det er derfor afgørende at alle lande leverer og løfter opgaven i fællesskab. 

Verdensmålene er resultatet af tre års intensivt diplomatisk arbejde, som fik startskuddet ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige konsultationsproces i FN's historie. Processen har været med til at sikre offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når dagsordenen skal omsættes til handling over de kommende år.

Beregninger viser, at det vil kræve omkring 5 til 7 trillioner dollars per år at nå målene - det svarer nogenlunde til Japans årlige bruttonational produkt eller 14,204 jumbo jets. Udviklingsbistanden udgjorde i 2016 142,6 millarder dollars - det højeste nogensinde, men fortsat blot en brøkdel af den investering, der er behov for. Addis Ababa Action Agenda underskrevet af alle 193 FN medlemslande i 2015 understregede af denne grund behovet for at styrke national resourcemobilisering og øge privatsektorinvesteringer i bæredygtig udvikling. Technologioverførsel, særlige hjælpepakker til de allerfattigste lande og en stærk stigning i klimamidler var også blandt de over 100 konkrete tiltag, der blev besluttet i Addis Ababa. 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er kommet godt fra start. Omkring 100 medlemslande har allerede anmodet FN om hjælp til at integrere dagsordenen ind i deres nationale handlingsplaner og budgetter. Et High Level Political Forum (HLPF) er afholdt for andet år i træk og, i henhold til 2030 dagsordenen, har en lang række lande allerede afleverede frivillige nationale fremdriftsrapporter; 17 lande i 2016 og 44 lande i 2017, herunder Danmark. 

Du kan finde mere information om de 17 verdensmål på UNDP's læringssite verdensmaalene.dk

 

HVAD ER UNDP'S ROLLE?

UNDP har deltaget aktivt i hele defineringsprocessen af de nye verdensmål og var initiativtager til den omfattende konsultationsproces, der gik forud. Som FN's største udviklingsorganisation med mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling og med et globalt netværk i mere end 170 lande, er UNDP en central aktør i implementeringen af verdensmålene. UNDP har 50 års praktisk erfaring med at fremme bæredygtig menneskelig udvikling og en integreret udviklingstilgang, og har særlig stærke kompetencer og erfaringsgrundlag indenfor fattigdomsbekæmpelse, reducering af ulighed, jobskabende og bæredygtig vækst, adgang til energi, samt fred, sikkerhed og ansvarlige offentlige institutioner.

UNDP arbejder tæt sammen med nationale og lokale regeringer, civilsamfundsorganisationer og privatsektoren for at sikre at implementeringen af verdensmålene er nationalt- og lokalt forankrede og at de nødvendige finansielle midler og investeringer er til rådighed.

For mere information om UNDP's rolle i de 17 verdensmål klik her

Læs Sustainable Development Goals Report 2019 her

 

 

Delmålene for de 17 verdensmål

Designeren bag ikonerne for verdensmålene for bæredygtig udvikling er netop nu i gang med at fremstille ikoner til de 169 delmål for de 17 verdensmål. Ikonerne og den korte præsentation for hvert delmål er med til at tydeliggøre, hvad vi i fællesskab skal nå frem mod 2030. Læs mere om de 169 delmål og se ikonerne her.

Targets4action_3

Hvordan kan du hjælpe med at nå verdensmålene?

En af de afgørende aspekter af de 17 verdensmål er, at det kræver en transformativ tilgang, hvis de skal indfries inden 2030. Det betyder, at vi alle grundlæggende skal ændre den måde vi lever på, ved at tænke bæredygtighed ind i vores hverdag. Det handler både om at tænke over hvad vi køber, hvad vi smider ud, hvordan vores lokale by skal udformes, hvordan vi forholder os til energi og hvordan vi agerer overfor andre.

Mange er allerede godt i gang - virksomheder, kommuner, skoler, NGO'er og civile mv. arbejder hver dag på at tænke bæredygtighed ind i deres daglige arbejde. Det gælder både bæredygtighed inden for økonomi, miljø og sociale forhold.

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan handle bæredygtigt i din hverdag.

UNDP Rundt om i verden