UNDP’s chef Helen Clark på Kvindernes Internationale Kampdag, 8. marts 2015

08-03-2015

I denne uge vil FN Kommissionen for Kvinders Status fejre 20-året for Beijing-erklæringen og Handlingsplan, som fortsat er verdens bedste blåstempling af målet om at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder. Evalueringen af den visionære plan, der blev vedtaget på den fjerde verdenskonference for kvinder i 1995, er en mulighed for at fejre verdens fremskridt i retning mod at sikre rettigheder og muligheder for kvinder og piger, og for at forny og vedtage nye forpligtelser for at opnå ligestilling mellem kønnene.

Et af de største resultater af Beijing-handlingsplanen var erkendelsen af at kvinders rettigheder er menneskerettigheder. Siden dette historiske møde i Beijing, hvor 17.000 deltagere og 30.000 aktivister var samlet for at give udtryk for, og vise deres opbakning til, ligestilling og kvinders rettigheder, har der været en stigende erkendelse af, at ligestilling mellem kønnene, ud over at være en menneskeret, også er afgørende for udviklingsfremskridt. Hvis kvinder og piger ikke er i stand til fuldt ud at realisere deres rettigheder og potentiale i alle livets aspekter, vil det hæmme udvikling.

Her tyve år senere kan vi se både fremskridt og udfordringer på de tolv områder, der blev sat kritisk fokus på i Beijing-handlingsplanen. Ligestilling mellem kønnene i grundskolen er opnået, men gennemførelsesprocenter og kvaliteten af uddannelse er ikke høj i alle lande. Flere kvinder bliver valgt til offentlige embeder - omkring 21% af verdens parlamentarikere er kvinder, en stigning siden 1995 hvor det var omkring 11% - men der er stadig lang vej til ligestilling. Flere kvinder end nogensinde før er kommet ud på arbejdsmarkedet, men kvinder tjener generelt mindre end mænd, og i både rige og fattige lande bærer kvinder en uforholdsmæssig stor byrde af ubetalt omsorgsarbejde, der frarøver dem tid til at gøre andre værdifulde ting, såsom at tjene penge, at opnå nye færdigheder, og at deltage i samfundet. Og på trods af, at der er kommet flere love for at beskytte kvinder mod vold, forekommer der stadig seksuel- og kønsrelateret vold på alle kontinenter og i alle verdens lande, der ofte når rædselsvækkende højder i krigs- og konfliktzoner.

Heldigvis er der et politisk momentum til ikke blot at forny løfterne fra Beijing, men til også at tage fat på temaer, der ikke var med i 1995, såsom behovet for at sikre kvinders deltagelse i kampen mod klimaforandringer, i fred og sikkerhedsarbejde, og i national genopretning efter kriser. Disse temaer er centrale for at opbygge modstandsdygtighed og holdbare udviklingsresultater, og er UNDP’s hovedfokus. Ved at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rolle som forandringsskabere og ledere i udviklingsprocesser, forudser UNDP en mere rummelig, bæredygtig og modstandsdygtig verden.

I dag er det kvindernes internationale kampdag, som i år er helliget temaet "Styrk Kvinder, Styrk Menneskeheden – Se det for dig!" Tilslut dig og hjælp mig med at støtte op om opfordringen til at opfylde de løfter, der blev givet i Beijing for 20 år siden, og med at realisere en verden, hvor enhver kvinde og pige har mulighed for at opnå sit fulde potentiale og nyde samme rettigheder og status som mænd og drenge.

Helen Clark er øverste chef for De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) og tidligere statsminister i New Zealand.

UNDP Rundt om i verden