Kvinder skal også kunne drage fordel af det forandrende arbejdsmarked - og det kræver ligestilling!

08-03-2017

Kvindernes internationale kampdag sætter i år fokus på kvinder i et forandrende arbejdsmarked - Jorden 50-50 inden 2030. Globalisering og den teknologiske udvikling driver den forandring af arbejdsmarkedet vi ser i dag, og det er vigtigt, at kvinder vil få plads og drage fordele af denne forandring.

I dag tjener kvinder i gennemsnit 24 procent mindre end mænd. Kvinder har kun halvt så stor chance for at få et fuldtidsjob end mænd. Kvinder er overrepræsenteret i sårbare ansættelser og uformelt arbejde - ofte uden social beskyttelse - og er underrepræsenteret i erhvervslivets ledelse, hvor kun 22 procent af højtstående ledere i virksomheder er kvinder.

Kvinder står for en uforholdsmæssig stor del af ulønnet arbejde, hvilket sætter begrænsninger for kvinder på arbejdsmarkedet. Det er vurderet, at kvinder står for tre gange så meget af det ulønnet arbejde i forhold til mænd; fra børnepasning og pleje af de ældre og de syge, til dyrkning af fødevarer og madlavning.

I områder med manglende adgang til basale service ydelser vil investeringer i vand og bæredygtig energi frigøre den tid, som kvinder i dag bruger på at hente vand og brændstof. En ændring af de stereotype kønsroller er ligeledes vigtig for øget ligestilling, og vil sikre at både mænd og kvinder bidrager til omsorgsarbejde.

Adgang til ny teknologi er vigtigt for kvinder i alle samfund; så de kan få adgang til information og serviceydelser, herunder mulighed for adgang til banksystemet. Piger bør tilskyndes til at studere videnskabsfag, teknologi, matematik og ingeniørfag, fordi det er fagområder, som åbner op for mange muligheder. Samtidig er der brug for et øget privat sektor engagement for at fremme kvinders deltagelse og karrieremuligheder i de teknologiske sektorer.

I de 173 økonomier, som er dækket af Verdensbankens report om Kvinder, Business og Loven fra 2016 har mindst 155 lande en lov, som diskriminererer kvinder. Der findes stadig lande, hvor kvinder ikke har lov til at blive skilt, til at arve ejendom, eje eller leje land, og ikke har adgang til banklån. Det er en enorm barriere for kvinders økonomiske muligheder.

Tiden er kommet til at fjerne de fortsatte barrierer for ligestilling imellem kønnene på arbejdsmarkedet og på alle andre områder. 2030 Dagsordenen for bæredygtig udvikling tilskynder, at alle skal med denne gang og ingen lades i stikken. Det indebærer også kvinder – alle kvinder overalt i verden.

UNDP Rundt om i verden