Afskaffelse af fattigdom og sult i verden indenfor rækkevidde

17-10-2015

Helen Clark

For et par uger siden vedtog  verdens ledere 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som er en ny og ambitiøs udviklingsdagsorden for de næste 15 år. 

I hjertet af denne dagsorden er en forpligtelse  til "at udrydde fattigdom overalt, i alle dens former og dimensioner inden 2030". Med dette mål er menneskehedens mangeårige ønske om at afskaffe fattigdom og sult inden for rækkevidde. Vi kan være den første generation til at udrydde fattigdom.

Men at nå dette mål er ikke uden udfordringer. Hundreder af millioner af mennesker lever fortsat i ekstrem fattigdom, og uligheden er stigende i mange lande og der er enorme skævheder i muligheder, rigdom og magt mellem lande.

Ulighed mellem kønnene er fortsat en central udfordring ligesom den udbredte mangel på anstændige jobs. Globale sundhedstrusler, mere hyppige og større naturkatastrofer, ustabile råvaremarkeder, intensivede  konflikter og voldelig ekstremisme, terrorisme og relaterede kriser har alle en negativ indvirkning på udviklingsfremskridtene i de seneste årtier.

Udryddelse af fattigdom kræver økonomisk vækst, der er inkluderende og bæredygtig. Der er brug for velindrettet sociale sikkerhedsnet, der sætter folk i stand til at opretholde en basal  levestandard, selv når katastrofen rammer. Disse systemer skal også hjælpe børn med at blive i skolen, gøre det muligt for familier at få nærigsrig mad og sikre et stabilt livsgrundlag, som folk kan bygge en bedre fremtid på.

Udryddelse af fattigdom kræver også, at vi stopper med at skade grundlæggende økosystemer, som livet på vores planet er afhængig af.

Opnåelse af alle verdensmålene kræver partnerskaber mellem regeringer, virksomheder, civilsamfundet, FN-systemet og engagerede enkeltpersoner og organisationer på tværs af alle samfundslag. 

Vi har brug for at alle arbejder sammen om at mobilisere tilgængelige ressourcer, tilpasse verdensmålene til lokale forhold ​​og vi hver i sær spiller en rolle i opbygningen af ​​en inddragende og bæredygtig fremtid, som er fri for fattigdom og diskrimination.

Årets tema for den internationale dag for udryddelse af fattigdom er ”opbygning af en bæredygtig fremtid gennem samarbejde for at afskaffe fattigdom og diskrimination” (“Building a sustainable future: Coming together to end poverty and discrimination”) fejrer den solidaritet og optimisme, som den nye udviklingsdagsorden indeholder.

Vi må rejse os til udfordringen om at nå de nye verdensmål for bæredygtige udvikling og benytte lejligheden til at bygge en bedre fremtid for mennesker og vores planet.

Helen Clark, UNDP's administrator

Kontaktinformation

Mette Fjalland+45 45 33 60 08
mette.fjalland@undp.org

 

 

UNDP Rundt om i verden