Helen Clarks tale ved den internationale konference for udviklingsfinansiering

14-07-2015

På vegne af FN’s Udviklingsgruppe takkede Helen Clark, UNDP’s øverste chef, Etiopiens regering for at afholde den vigtige FN konference om finansiering af udvikling, som løber fra den 13.-16. juli i Addis Ababa. Konferencen er en af fire store udviklingsrelaterede FN begivenheder i år, som også inkluderer Verdenskonferencen om risikominimering af naturkatastrofer i Sendai i marts, vedtagelsen af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling til september og klimatopmødet (COP 21) i Paris. ”Tilsammen udgør disse begivenheder vores generations mulighed for at få verden på rette kurs mod en bæredygtig menneskelig udvikling”, sagde Helen Clark.

”Vi ved alle, at uden ressourcer er ingen dagsorden mere værd end det papir, den er skrevet på. Derfor er et succesfuldt resultat af konferencen for finansiering af udvikling så vigtigt: Addis Ababa handlingsplanen skal bane vejen for, at vi kan realisere alle de vigtige udviklingsdagsordener, der skal vedtages i år”, forsatte hun.

Helen Clark fremhævede også i sin tale behovet for alle former for finansiering – national og international, offentlig og privat, - og samspillet mellem disse; officiel udviklingsbistand (ODA) forbliver en vigtig finansieringskilde for mange lande, særligt for de mindst udviklet og for lande i særlige udviklingssituationer. Udfordringen bliver at sikre, at de forskellige former for udviklingsfinansiering gensidigt forstærker hinanden. ODA bør have en katalytisk indvirkning ifht at styrke national ressource mobilisering og til at opnå adgang til andre finanseringsinstrumenter, herunder klimafinansering.   

Læs hele Helen Clarks tale her.

UNDP Rundt om i verden