©UNDP

 

Verdensmålsrapporten viser, at klimaforandring og ulighed truer opnåelsen af 2030 dagsordenen. 

New York, NY (9. juli, 2019) – Verden er nødt til at fordoble indsatsen i at opnå verdensmålene, ifølge FN’s Verdensmålsrapport, som er blevet udgivet i dag.

Rapporten blev udgivet på første dag af ’High-level Political Forum’ som finder sted i New York fra d. 9. – 18. juli, og advarer om, at selvom vi har oplevet fremgang i vores opnåelse af verdensmålene, skal verden fortsat justere hastigheden og retningen af nuværende bestræbelser.

”Selvom vi oplever betydelig fremgang i opnåelsen af alle 17 verdensmål inden 2030, viser Verdensmålsrapporten at vi stadig står overfor en række udfordringer når det drejer sig om at accelerere indfrielsen af Verdensmålene,” siger Achim Steiner, chef for FN’s udviklingsprogram (UNDP). ”De mål, som lande har sat for sig selv, er ambitiøse og vidtrækkende – de inkluderer fattigdomsbekæmpelse; omfattende handlinger som vi skal tage for at takle klimaforandringer; og den styrkede indsats som er nødvendig for at sikre beskyttelse af biodiversiteten”.

Rapportens resultater viser, at udbredelsen af ekstrem fattigdom er faldende; fra 36% i 1990 til 8.6% i 2018. Derimod stagnerer hastigheden af verdens fattigdomsbekæmpelse. Ulighed mellem kønnene er også vedvarende, eftersom kvinder og piger fortsat bliver ekskluderet fra politik, undervisning, og økonomiske muligheder.

Der er behov for drastiske tiltag for at mindske klimaforandringens konsekvenser. Paris-aftalen er et skridt på vejen, hvor lande redegør for deres nationale bidrag i reduktionen af drivhusgasemissioner. Rapporten viser, at 2018 var det varmeste år der er blevet målt, mens mængden af ​​kuldioxid fortsætter med at stige. Dette forårsager en kædereaktion af havsyring, hyppigere ekstreme vejrforhold og stigende vandstand i havene, blandt andet.

Rapporten fremhæver også opmuntrende nyheder. Verden oplever fremskridt i adgangen til energi, og rapporten viser, at næsten 9 ud af 10 personer har adgang til elektricitet, hvoraf bæredygtige teknologier spiller en stadig mere positiv rolle.

Overordnet er tab af biodiversitet bremset, men det er stadig skrøbeligt. Hastigheden af skovrydning er faldet med 25 procent, mens finansieringen af ​​skovbeskyttelse og forvaltning er steget. Vi må imidlertid være flittige for at forhindre udryddelse af en million arter, der er i fare og stoppe yderligere jordforringelse.

Som medformand af ekspertgruppen for High-level Political Forum for Instituttet for Økonomiske og Sociale Anliggender har UNDP assisteret med  forskningen- og tilblivelsen af denne rapport.

Resultaterne af rapporten vil blive undersøgt yderligere på SDG-topmødet til september i år, hvor statsoverhoveder vil samles for fuldt ud at opgøre fremskridt og måder at fremskynde fremgang på i opnåelsen af Verdensmålene og den samlede 2030-dagsorden.

Dette topmøde vil være det første af sin art siden vedtagelsen af Verdensmålene i 2015.

Læs den rapporten herhttps://unstats.un.org/sdgs/report/2019/

UNDP Rundt om i verden