UNDP afholder i samarbejde med Det Arabiske Initiativ seminar om krisen i Syrien den 25. april 2014

22-04-2014

Syriske flygtninge i Jordan. Foto: Areej Abu Qudairi/IRIN

Krisen i Syrien har sat landets udvikling tilbage med mindst et årti. Konflikten har medført tab af utallige menneskeliv og massiv befolkningsfordrivelse både inden for og uden for Syrien og har ødelagt den sociale, økonomiske og politiske infrastruktur i landet med afsmittende effekter i nabolandene og regionenen som helhed.

Der er en stigende erkendelse blandt de berørte regeringer og det internationale samfund om, at reaktive humanitære interventioner alene ikke er tilstrækkeligt, bæredygtigt eller omkostningseffektivt. En langsigtet udviklingstilgang er nødvendig for at opbygge modstandsdygtighed og dermed mindske behovet for humanitær bistand over tid.

FN's udviklingsprogram UNDP designer hurtige udviklingsinterventioner, der medfører hurtig genopbygning, understøtter inkluderende økonomisk vækst og opbygger modstandsdygtighed.

Kom og hør Yasmine Sherif, strategisk rådgiver for UNDP's Sub-Regional Response Facility for the Syrian Crisis i Amman, kortlægge den nuværende situation og fortælle om UNDP's arbejde og bæredygtige udviklingstilgang i Syrien og nabolandene.

Arrangementet, som vil blive afholdt på engelsk, sker i samarbejde med Det Arabiske Initiativ og er gratis. Det afholdes fredag den 25. april kl. 15:00-16:30.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

UNDP Rundt om i verden