En stor del af de mange mennesker, der ikke er dækket af sociale forsikringsprogrammer, er arbejdstagere i den uformelle sektor, lavtlønnede, kvinder og unge, flygtninge og migranter og personer med handicap – og det er dem, der er hårdest ramt af krisen. Foto: UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

 

New York – En øjeblikkelig introduktion af en midlertidig basisindkomst for verdens fattigste kan bremse den nuværende stigning i COVID-19 tilfælde ved at give tæt på tre milliarder mennesker muligheden for at blive hjemme, ifølge en rapport fra FN’s udviklingsprogram (UNDP), der blev offentliggjort i dag.

Rapporten, Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries, estimerer at det vil koste fra 1.303 milliarder DKK per måned at give en tidsbegrænset, garanteret basisindkomst til de 2,7 milliarder mennesker, der lever under eller lige over fattigdomsgrænsen i 132 udviklingslande.

Rapporten konkluderer, at tiltaget er gennemførligt og nødvendigt at indføre umiddelbart, da pandemien nu spreder sig med en hastighed på mere end 1,5 millioner nye tilfælde om ugen, særligt i udviklingslande hvor syv ud af ti arbejdstagere tjener til føden gennem uformelle markeder og ikke kan tjene penge, hvis de er derhjemme.

En stor del af de mange mennesker, der ikke er dækket af sociale forsikringsprogrammer, er arbejdstagere i den uformelle sektor, lavtlønnede, kvinder og unge, flygtninge og migranter og personer med handicap – og det er dem, der er hårdest ramt af krisen. UNDP har foretaget vurderinger af de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19 i mere end 60 lande i de sidste par måneder og resultaterne viser, at arbejdstagere, der ikke er dækket af sociale sikkerhedsnet, ikke kan blive hjemme uden en indkomst.

En midlertidig basisindkomst vil give dem midlerne til at købe mad og betale for sundhedsydelser og uddannelse. Det er også økonomisk inden for rækkevidde: En seks-måneders midlertidig basisindkomst vil, for eksempel, kun kræve 12 procent af den samlede økonomiske respons til COVID-19, der forventes at blive brugt i 2020. Det svarer til en tredjedel af, hvad udviklingslandene skylder i eksterne gældsbetalinger i 2020.

“Hidtil usete tider kræver hidtil usete sociale og økonomiske tiltag. Introduktionen af en midlertidig basisindkomst for verdens fattigste har vist sig som én mulighed. Den kunne have virket umuligt for blot et par måneder siden”, sagde UNDP Administrator Achim Steiner.

“Økonomiske redningspakker og genopretningsplaner må ikke kun fokusere på store markeder og store virksomheder. En midlertidig basisindkomst kan gøre det muligt for regeringer at give mennesker i karantæne en økonomisk livline, give en kapitalindsprøjtning til lokale økonomier for at holde små virksomheder i live, og mindske den ødelæggende spredning af COVID-19”, sagde han.

En midlertidig basisindkomst er ikke en mirakelkur, der løser de økonomiske udfordringer, som pandemien har medført. Beskyttelse af arbejdspladser, udvidelse af støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder samt brugen af digitale løsninger til at identificere og få adgang til mennesker, der er ekskluderet fra deres samfund, er alle tiltag som lande kan tage. 

En måde som lande kan betale for en midlertidig basisindkomst på, er at omfordele de midler som de i år ville bruge på at afbetale deres gæld. Udviklings- og vækstøkonomier vil bruge omkring 20,3 billioner DKK i tilbagebetaling af gæld i år, ifølge officielle data. En omfattende standsning for tilbagebetalingen af gæld for alle udviklingslande, som FN’s generalsekretær har opfordret til, vil give mulighed for at lande midlertidigt kan omfordele disse midler til nødforanstaltninger for at bekæmpe konsekvenserne af COVID-19 krisen.

Flere lande har allerede taget skridt i retning mod at introducere en midlertidig basisindkomst. Togos regering har fordelt over 127 millioner DKK i månedlig økonomisk støtte til over 12 procent af befolkningen igennem landets pengeoverførselsprogram, primært til kvinder der arbejder i den uformelle sektor. Spanien godkendte for nyligt et månedligt budget på 1.860 millioner DKK der skal supplere indkomsten for 850.000 sårbare familier og få 2,3 millioner individer op på en minimumsgrænse.

COVID-19 har forværret den nuværende globale og nationale ulighed og skabt nye forskelle, der rammer de mest sårbare mennesker hårdest. Med op til 100 millioner flere mennesker der skubbes ind i ekstrem fattigdom i 2020, 1,4 milliarder børn der påvirkes af skolelukninger, samt rekordhøj arbejdsløshed og tab af forsørgelsesgrundlag, forudsiger UNDP at den globale menneskelige udvikling er på vej til at falde i år for første gang siden konceptet blev introduceret.

UNDP leder FN’s samlede socioøkonomiske genopretningsindsats efter COVID-19 og implementerer sociale og økonomiske genopretningsplaner i lande over hele verdenen.

Se hele rapporten her: Temporary Basic Income (TBI)

For mere information og medieinterviews, kontakt: 

København: Sofie Friis Bach; sofie.bach@undp.org; +45 28 26 88 19

                                                     ###  ###  ### 

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen for at afskaffe fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at opbygge integrerede og varige løsninger for mennesker og planeten.

Lær mere på www.undp.org eller følg @UNDP

UNDP Rundt om i verden