Det estimeres at 300.000 mennesker har mistet deres hjem, som følge af eksplosionen i Beirut. Foto: UNDP Lebanon/Rana Sweidan

 

Beirut, 14. august 2020 – I kølvandet på den ødelæggende eksplosion i Beiruts havn, vil øjeblikkelig støtte fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) prioritere at genoprette menneskers forsørgelsesgrundlag, genopbygge små virksomheder, oprydde murbrokker samt sikre adgang til retfærdighed for de sårbare grupper påvirket af eksplosionen. Det vil supplere den umiddelbare nødhjælpsindsats fra FN søsteragenturer i den første fase af responsen.

I løbet af genopretningsperioden vil UNDP promovere og støtte implementeringen af​​socioøkonomiske foranstaltninger, der skal beskytte befolkningen i Beirut, som er påvirket af eksplosionen samt Libanons befolkning.

Virkningerne af eksplosionen går langt ud over den umiddelbare nærhed af den ødelagte havn. Omkring 10.000 virksomheder i umiddelbar nærhed af eksplosionen er blevet ødelagt eller sat ud af drift, hvilket efterlader over 100.000 mennesker arbejdsløse og påvirket af fødevareusikkerhed. Derudover anslås det, at 300.000 mennesker har mistet deres hjem.

UNDP vil arbejde på at reducere de direkte konsekvenser som eksplosionen har haft for adgang til mad for de mest sårbare, igennem en blanding af kontantbetaling-for-arbejde (cash-for-work), som en form for krisebeskæftigelsesordning samt levering af fødevaresikkerhedsunderstøttelse til familier.

”Da vi er vidne til, at mennesker i Libanon igen er udfordret, er det nu på tide at omdanne solidaritet til handling,” siger UNDP Administrator, Achim Steiner. "Mens vi reagerer på nødsituationen, vil vi fortsætte med at støtte landet, mens det reformerer og genopbygger dets langsigtede prioriteter. Sammen kan vi sikre, at Libanon kommer ud af krisen endnu stærkere".

Konsekvenserne af eksplosionen strækker sig langt ud over Beirut, hvilket tilskrives de mange forskelligartede kriser, som Libanon har været udsat for i årevis, herunder følgevirkninger af krisen i Syrien og en forværret økonomisk krise - yderligere kompliceret af et vedvarende COVID-19 udbrud.

Eksplosionen har forværret sårbarheden blandt flere udsatte grupper, herunder fattige libanesere, flygtninge og migrantarbejdere. UNDP vil støtte juridiske hjælpeindsatser i de berørte områder ved at tilbyde rådgivning, som kan hjælpe sårbare grupper med at beskytte deres arbejds- og boligrettigheder.

”Vi har været her i fem årtier og støttet Libanons befolkning i deres bestræbelser på at komme sig efter tilbagevendende kriser,” siger landerepræsentant, Celine Moyroud. "Med det nuværende antal kriser, som landet går igennem, er vi fuldt forpligtet til at støtte Libanon på en inkluderende vej til genopbygning og udvikling, som ikke efterlader nogen i stikken, og som er opmærksom på folkets krav til forandring, større ansvarlighed og gennemsigtighed".

 

For mere information, kontakt: 

København: Sofie Friis Bach; sofie.bach@undp.org; +45 28 26 88 19

                                                     ###  ###  ### 

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen for at afskaffe fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at opbygge integrerede og varige løsninger for mennesker og planeten.

Lær mere på www.undp.org eller følg @UNDP

UNDP Rundt om i verden