København, 10. juni 2020 - UNDP og Danmark indgik i dag en ny flerårig finansieringsaftale, der øger Danmarks kerne- og bløde øremærkede bidrag til UNDP, svarende til 350 millioner kroner for 2020.

Forudsigelig og fleksibel finansiering gør det muligt for UNDP at reagere hurtigt på landes behov for at bekæmpe fattigdom, reducere ulighed og opbygge større modstandsdygtighed i fattige og sårbare lande. Det er ikke mindst afgørende på et tidspunkt, hvor COVID-19 udgør en hidtil uset humanitær- og udviklingskrise, der kræver tæt internationalt samarbejde for at bekæmpe pandemien, afbøde dens konsekvenser og fremskynde den socioøkonomiske genopretning.

Den strategiske partnerskabsaftale for 2020-2022 blev underskrevet af den danske udviklingsminister Rasmus Prehn og chef for UNDP Achim Steiner under en virtuel underskrivelsesceremoni tidligere i dag.

”Danmark er en vigtig partner, som blandt andet gennem investering i innovation har gjort UNDP til en stærkere, mere fleksibel organisation, som er bedre rustet til at levere en hurtig og effektivt respons på den aktuelle krise,” sagde Achim Steiner. ”Danmark har længe været en engageret og aktiv partner, og vi værdsætter Danmarks engagement i at styrke demokratisk regeringsførelse og opbygning af modstandsdygtighed, klimahandling og tackle de grundlæggende årsager til konflikter”, tilføjede Steiner.

Den danske udviklingsminister Rasmus Prehn ser den strategiske partnerskabsaftale med UNDP som et vigtigt grundlag for det tætte partnerskab mellem Danmark og UNDP og for at fremme 2030 dagsordenen.

”Den nuværende COVID-19 pandemi er en global disruption. Den har potentiale til at rulle nogle af de vigtige udviklingsresultater, vi har opnået i de senere år, tilbage. Vi er nødt til at reagere hurtigt og effektivt på dette. Det er tid til at udvise international solidaritet. Vores opgave er at genopbygge bedre og grønnere. UNDP en central spiller på landeniveau, ikke mindst i Afrika, og har unik ekspertise i at etablere grundlaget for retssikkerhed og god regeringsførelse. UNDP har også kapacitet og netværk til at hjælpe lande og samfund med at komme sig hurtigt efter en krise. Derfor er UNDP en vigtig partner for Danmark” sagde Prehn.

Danmarks samlede bidrag under den nye partnerskabsaftale omfatter fuld fleksibel kernefinansiering kombineret med blødt øremærkede bidrag til UNDP's tematiske fond "Governance, Peacebuilding, Crisis and Resilience" og specifik støtte til UNDP's Innovation Facility samt støtte til rådgivende kapacitet.

Kerne og fleksibel bidrag fra Danmark og andre partnere styrker organisationens institutionelle effektivitet, udviklingspolitiske lederskab og driver innovation og kvalitetssikring.

 

For mere information og medieinterviews, kontakt:

UNDP København: Mette Fjalland, mette.fjalland@undp.org, +45 5183-6228

UNDP New York: Herte Gebretsadik, herte.gebretsadik@undp.org, +1 610 417 2304

 

****

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen for at afskaffe fattigdom, ulighed og klimaændringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at opbygge sammenhængende, varige løsninger for mennesker og planeten. Læs mere på www.undp.org eller følg os på @UNDP.

UNDP Rundt om i verden