Onsdag den 16. december 2020 lancerede UNDP’s nordiske kontor i Danmark sammen med Udenrigsministeriet den årlige Human Development Report 2020. Under titlen The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene sætter den nye rapport fokus på den direkte sammenhæng mellem menneskelig udvikling og det enorme pres, vi mennesker lægger på jordkloden.

Rapporten påpeger, at der ikke er noget land i verden, der indtil nu har opnået en meget høj menneskelig udvikling uden også at have et højt klimaaftryk og materielt forbrug. Den stærke sammenhæng tvinger os til at gentænke vores forståelse af, og tilgang til menneskelig udvikling, og introducerer et klimajusteret-Human Development Index (HDI), der i tillæg til BNI, forventet levealder og uddannelse, også tager højde for landes CO2 udledning og materielle forbrug.

For første gang nogensinde blev lanceringen holdt virtuelt. I sin online præsentation af rapporten understregede UNDP’s partnerskabsdirektør Ulrika Modéer, behovet for en sammenhængende tilgang til de komplekse udfordringer, vi står overfor – fra Covid-19, ulighed til klimaforandringer. Hun fremhævede behovet for naturbaserede løsninger, stærkere incitaments strukturer og nye sociale normer for at fremme menneskelig udvikling, der samtidig er i balance med planeten.

Danmarks nye Klimaambassadør, Tomas Anker Christensen, sagde i sin åbningstale, at det er bydende nødvendigt, at vi ser på udvikling gennem en bæredygtighedslinse, og at et kulstoffrit samfund er vejen frem for at opnå bæredygtig menneskelig udvikling fremover.

Lanceringen bød også på tre spændende indspark og refleksioner fra Generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte, Professor og leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet Katherine Richardson, og Ungedelegat Nadia Gullestrup Christensen.

Der var ros hele vejen rundt for rapporten og for at indregne trækket på planetens ressourcer i diskussionen om menneskelig udvikling. I sit indlæg sagde Tim Whyte blandt andet, at vi ikke må glemme, at den udvikling, vi ser i dag er båret af en grundlæggende ulighed i verden, og at der er brug større bevidsthed omkring samspillet mellem ulighed og klimaforandringer. Professor Richardson advarede, at Danmark’s placering i det nye klimajusteret HDI indeks ikke må blive en sovepude. Danmark er stadig langt fra at være bæredygtig. Og endelig understregede ungedelegat Nadia Gullestrup Christenen, at det er helt centralt, at verdens unge – og ikke kun de mest privilegerede – bliver hørt og inddraget i arbejdet for at sikre en mere bæredygtig verden.

Rapporten fejrer i år 30 års jubilæum og indeholder som altid et Human Development Index, hvor Danmark i år ligger på en 10. plads, Norge på en 1. plads, mens Niger, Chad, den Centralafrikanske republik, Sydsudan og Burundi ligger i bunden.

Med det nye klimajusterede indeks (PHDI) rykker alle lande enten op eller ned afhængigt af, hvor stort klima- og forbrugsaftryk deres udvikling har skabt.

Du kan downloade hele rapporten og tilhørende datamateriale her: hdr.undp.org

Se også pressemeddelelsen på dansk her

UNDP Rundt om i verden