Torsdag den 12. december 2019 lancerede UNDP nordiske kontor i Danmark sammen med Udenrigsministeriet vores årlige Human Development Report 2019 i Eigtveds Pakus. Under titlen Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in human development in the 21st century sætter rapporten fokus på ulighed og på de nye tendenser mod øget divergens i vores samfund. Rapporten fremhæver, at ulighed kostede lande et tab på op til 20% i menneskelig udvikling i 2018, og at ulighed er den underliggende fællesnævner for de mange uroligheder, vi ser i verden netop nu. 

I sin præsentation af rapporten fremførte UNDP’s partnerskabsdirektør Ulrika Modéer, at vi forventer, at klimaforandringer og den teknologiske udvikling bliver udslagsgivende for ulighed i fremtiden. Vores håndtering og politikker på disse to områder vil have afgørende inflydelse på om uligheden vil stige yderligere eller om vi formår at sikre, at ingen lades i stikken.

Trods det mørke vintervejr var der en deltagelse på næsten 100 mennesker til lanceringen. Udenrigsministeriets Direktør for Udviklingspolitik Trine Rask Thygesen, understregede i sin åbningstale at bekæmpelse af ulighed er et højt prioriteret område for Danmark netop fordi det har så stor indflydelse på menneskelig udvikling og på fred og sikkerhed. Hun erkendte samtidig, at Danmark har brug for mere viden for at styrke sin indsats yderligere på dette område.

Lanceringen sluttede af med en spændende paneldebat med indspark fra Generalsekretær for Oxfam IBIS, Kristian Weise, og Direktør for Sustainable Digital Finance Alliance, Marianne Haahr, samt Ulrika Modéer og Trine Rask Thygesen. Hver især bidrog med refleksioner, ekspertise og eksempler på, hvordan ulighed manifesterer sig på mange områder, og de udfordringer, der ligger i at tackle de bagvedliggende magtstrukturer og sociale og politiske normer, der fastholder og øger ulighed i verden i dag.

Human Development Report 2019 indeholder som altid også UNDP’s Human Development Index, der rangerer verdens lande ud fra en samlet beregning af landes økonomi, sundhedstilstand og uddannelsesniveau. Her kom Danmark ind på en 11. plads, og ligger dermed i gruppen af lande med meget højt menneskelig udvikling. Norge ligger på en 1. plads mens Niger, CAR, Chad, Syd Sudan og Burundi ligger i bunden.

 

Du kan downloade hele rapporten og yderligere materiale her: hdr.undp.org

Nåede du ikke med til lanceringen, kan du se en video på 2.5 minut, der forklarer rapporten her.

Video interview med Ulrika Modéer.

Powerpoint fra lanceringen.

Pressemeddelelse på dansk.

Billeder fra dagens begivenhed.

 

UNDP Rundt om i verden