New York, 26. September 2019 – FN’s Udviklingsprogram (UNDP), Conrad N. Hilton Foundation og partnere lancerede i dag City2City Netværket, en ny platform der har til formål at hjælpe byer med at håndtere udfordringer strategisk – og lære fra hinanden.

City2City Netværket vil facilitere et forum, hvor løsninger til nutidens urbane udfordringer findes og lederskab, indlæring, og innovation promoveres. Netværket administreres af UNDP og blev lanceret sideløbende med FN’s 74. Generalforsamling. Dets fokus ligger på områder såsom digital forvandling, energi og klimaforandringer, modstandskraft, regeringsførelse, uformel økonomi og kommunal finansiering for udvikling.

”City2City Netværket udsprang fra et behov for at samle, dele og fornye mod socialt integrerede, ressourceeffektive og bæredygtige byer. Det vil kapitalisere på UNDP’s netværk af Accelerator Labs, der opererer på tværs af 60 lande for at fremme eksperimenter der kan løse urbane udviklingsudfordringer” udtalte Mourad Wahba, UNDP’s Acting Associate Administrator.

Verden urbaniserer hastigt, og derfor spiller byledere en afgørende rolle i at opnå Verdensmålene (SDG’erne) - en tidsbegrænset køreplan vedtaget af all 193 FN medlemslande i 2015. Mindst 110 ud af 169 delmål kræver direkte engagement fra byer og lokale myndigheder.

På verdensplan migrerer omkring 70 millioner mennesker til byer hvert år. Det forventes, at verdens urbane befolkning vil ramme 70% af den totale befolkning før 2050 – en stigning på 54% sammenlignet med i dag. Derudover genererer byer mere end 70% af verdens drivhusgasemissioner og forbruger 80% af den samlede energi. Mange hurtigt voksende byer kæmper for at imødekomme stigende behov for tjenester og infrastrukturer, hvilket forværrer social og geografisk segregation.

City2City Netværket vil støtte lande i at dele erfaringer og innovative løsning samt tilgå højaktuel viden for at hjælpe med at bygge inklusive og intelligente urbane samfund.

Netværket vil fungere som en fælles læringsmekanisme på tværs af regioner der engagerer den private sektor, civilsamfundet og udviklingspartnere ved at tilbyde de rette værktøj og diagnostik for at støtte planlægning og Verdensmålsimplementering på lokalt niveau.

 

Slut dig til City2City Netværket:  https://city2city.network

 

UNDP Rundt om i verden