Ud af de 1,3 milliarder mennesker som er multidimensionelt fattige bor flere end to tredjedele – 886 millioner – i mellemindkomstlande.

New York, 11 juli 2019. – Ifølge en ny rapport offentliggjort af FN’s udviklingsprogram (UNDP) og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) er den traditionelle opfattelse af fattigdom forældet. Ny data viser tydeligere end nogensinde før at stempling af lande – eller endda husholdninger – som rige og fattige er en oversimplificering.

Resultater fra det globale Multidimensional Poverty Index 2019 (MPI) kaster lys over forskelle i, hvordan mennesker oplever fattigdom, hvilket afslører væsentlige uligheder blandt lande og blandt de fattige selv.

”For at bekæmpe fattigdom må man vide, hvor de fattige mennesker bor. De er ikke spredt jævnt udover et land, ikke engang indenfor en husholdning,” udtaler Achim Steiner, chef for UNDP. ”Det globale Multidimensional Poverty Index 2019 indeholder detaljeret information, som beslutningstagere har brug for, til at målrette deres politik mere effektivt.”

MPI 2019 anvender ikke blot indkomst som den eneste indikator for fattigdom, men undersøger også, hvordan mennesker oplever fattigdom gennem deres sundhed, uddannelse, og levestandard.

Resultaterne fra dette års MPI demonstrerer at flere end to tredje-dele af de multidimensionelt fattige – 886 millioner menensker – bor i mellemindkomst lande. Yderligere 440 millioner bor i lavindkomstlande. Data viser, at for begge grupper kan de simple landsgennemsnit skjule enorme uligheder i landenes fattigdomsmønstre.

Eksempelvis oplever 55% af Ugandas befolkning multidimensionelt fattigdom – svarende til gennemsnittet i Subsaharisk Afrika. Kampala, hovedstaden, har derimod en MPI rate på seks procent, mens Karamoja regionens rate er helt oppe på 96 procent – hvilket betyder, at dele af Uganda spænder over de ekstremer, der ses i Subsaharisk Afrika.

Uligheder findes endda under samme tag. I Sydasien bor næsten en fjerdel af børn under fem i husholdninger, hvor mindst et barn i husholdningen er underernæret, og mindst et barn ikke er.

”Vi har brug for – selv blandt dem der er ramt af fattigdom – at forstå menneskers forskellige oplevelser af nød. Er de underernæret? Har de mulighed for at gå i skole? Først da vil politik til bekæmpelse af fattigdommen blive mere effektivt og bedre,” udtaler Pedro Conceição, Direktør for UNDP’s Human Development Report kontor.

Der er også uligheder blandt de fattige. Resultater fra det globale MPI 2019 tegner et detaljeret billede af de mange forskelle i hvordan – og hvor meget – mennesker oplever fattigdom. Afsavn blandt de fattige varierer enormt: generelt går højere MPI værdier hånd i hånd med større variation i fattigdommens intensitet.

Resultater viser også at børn er hårdere ramt af fattigdom end voksne og lider i større udstrækning afsavn i alle 10 MPI indikatorer, hvor de mangler væsentlige forudsætninger såsom rent vand, sanitet, tilstrækkelig næring og grundlæggende uddannelse.

Endnu mere chokerende er, at på et globalt niveau er en ud af tre børn multidimensionelt fattig, sammenlignet med en ud af seks voksne. Det betyder at næsten halvdelen af menneskene, der lever under multidimensionelt fattigdom – 663 millioner – er børn, hvor de yngste børn bærer den største byrde.

Men ny data viser også en positiv tendens: de som er længst bagud, bevæger sig hurtigst fremad.

”Vi undersøgte data fra en gruppe af ti mellem- og lavindkomdstlande og fandt frem til de opmuntrende nyheder, at de laveste 40 procent bevæger sig hurtigere end de resterende,” udtalter Sabina Alkire, OPHI Direktør. ”Et ’pro-poor’ mønster der reducerer uligheder i samtlige verdensmål.”

Blandt disse ti lande viser data at 270 millioner mennesker bevægede sig væk fra multidimensionelt fattigdom fra én undersøgelse til den næste. Denne udvikling var i høj grad drevet af Sydasien: I Indien var 271 millioner færre mennesker ramt af fattigdom i 2016 end i 2006, mens tallet falt med 19 millioner fra 2004 til 2014 i Bangladesh. I andre lande var der mindre – eller ingen -   reducering, hvor antallet af multidimensionelt fattige steg med 28 millioner på tværs af de tre Afrikanske lande taget i betragtning. Dette skyldtes delvist hurtig befolkningstilvækst, hvilket overskyggede reduktionen af fattigdom. Faktisk faldt andelen af fattigdom (som en procentdel af befolkningen) i de fleste lande.

2019s globale MPI tegner et detaljeret billede af fattigdom i 101 lande og 1.119 subnationale regioner, og dækker dermed 76 procent af den globale befolkning ved at gå langt ud over simple indkomstbaserede indikatorer for at undersøge, hvordan mennesker oplever fattigdom hver dag.

Læs mere og tilgå den fulde rapport her

UNDP Rundt om i verden