Global Goals Jam 2017

15-09-2017

UNDP Danmark deltog i dag i Golbal Goals Jam 2017 på KEA.
Global Goals Jam er et samarbejde mellem UNDP og MediaLab Amsterdam, der søger at designe innovative interventioner på hverdagsproblematikker, som tilsammen skal sikre at verden når de globale udviklingsmål inden 2030. Global Goals Jam 2017 foregår over 2 dage, har 1200 deltager og finder sted i 40 byer verden over. I år sætter Global Goals Jam fokus på verdensmål 1 (afskaf fattigdom), 2 (stop sult), 3 (sundhed of trivsel), 4 (kvalitetsuddannelse) og 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund).

På KEA  præsenterede de studerende deres konkrete og innovative løsninger på, hvordan FN's verdensmål kan nås. KEA havde valgt at arbejde med verdensmål nr. 11, og havde sat fokus på at finde løsninger der kunne begrænse plastikforbruget på Nørrebro, hvor KEA ligger. UNDP deltog i panelet og gav feedback og perspektiv på de studerendes præsentationer.

21682330_10155273481473241_2018125020_o

UNDP Rundt om i verden