Nordisk Råd samles i FN byen for at diskutere de nordiske landes rolle i implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling

31-10-2016

Foto: UN City Copenhagen

“Vi kan ikke udrydde ekstrem fattigdom uden også at tackle ulighed og fremme en økonomisk vækst, der skaber ordentlige jobs til de fattige, uden at sikre at fattige og marginalisede grupper bliver inddraget i politiske beslutninger og uden at opbygge effektive, leveringsdygtige og ansvarlige statslige institutioner. Tingene hænger sammen, og for at opnå holdbare – bæredygtige – resultater kræver det integrerede politiske løsninger, hvilket den nye udviklingsdagsorden netop anerkender.”  

Dét var et af hovedbudskaberne fra FN’s Udviklingsprogram UNDP til eftermiddagens møde i FN Byen, som omhandlede de nordiske landes rolle i formuleringen og implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Nordisk Råd og FN Byen i København var værter for dialogmødet, der lå forud for det nordiske ministermøde på Nordisk Råds session 2016.

FN’s Under-Generalsekretær Grete Faremo gav en af velkomsttalerne, hvori hun opsummerede nøglen til at nå verdensmålene i tre ord: implementering, implementering og implementering: SDG’erne gælder ikke kun for udviklingslandene. De gælder også for os her i Norden. Vi skal være gode forbilleder, sagde Faremo.

FN’s Udviklingsprogram UNDP var til aftenens debat repræsenteret ved Mette Fjalland, der tog plads i de gule og blå lænestole på scenen sammen med repræsentanter fra de øvrige FN organisationer, der har til huse i FN Byen.  

 

Hvordan kan de nordiske lande sikre, at verdensmålene bliver til virkelighed både hjemme og i resten af verden?

Der var bred enighed om, at de nordiske lande har haft et stærkt fingeraftryk på den nye udviklingsdagsorden, som i vid udstrækning reflekterer ’den nordiske samfundsmodel’. En model, der lægger vægt på at holde hånden under de svageste i samfundet, universel adgang til uddannelse og sundhed, økonomisk lighed, ordentlige jobs, ligestilling, miljømæssig bæredygtighed og demokratiske værdier. Den nordiske model har fungeret godt for de nordiske lande og er et forbillede for mange andre lande rundt om i verden.

Den kommende udfordring for de nordiske lande bliver at bakke op om implementeringsprocessen og forblive forgangslande både i forhold til implementering af målene hjemme, men også støtte op om deres implementering i resten af verdenen. UNDP fremhævede i den forbindelse vigtigheden af at realisere verdensmålene sammenhængende, og ikke miste fokus på de enkelte mål på bekostning af andre. ”Styrken i den nye dagsorden ligger ikke så meget i de enkelte mål, som i sammenhængen mellem alle målene, og forståelsen af, at vi kun kan opnå holdbare resultater, hvis vi fokusere på de sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner samtidig”, sagde Mette Fjalland.

UNDP Rundt om i verden