Mål 7: Billig og ren energi

En familie i Mongoliet anvender solenergi til at få energi til deres hus. FN foto

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og da den globale befolkning fortsætter med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større. En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af ​​drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på alle kontinenter.

Men der er sket et skift i retning af alternative energikilder, og i 2011 stod vedvarende energi for mere end 20 procent af den globale energiproduktion. Men hver femte person mangler stadig adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af ​​vedvarende energi i hele verden.

Universel adgang til elekticitet til en overkommelig pris inden 2030 er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder for en bredere vifte af teknologier kan også reducere det globale elforbrug fra bygninger og industri med 14 procent. Det svarer til omtrent 1,300 mellemstore kraftværker. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklingslande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet.

Bæredygtig energi er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 7 her

Our work

Solar PV
UNDP in Lesotho
Solar panels light rural districts of Lesotho

Only 28% of the 2 million-strong population of Lesotho has access to electricity, and this goes down to 5% in rural areas which are often only accessible by foot or horseback.more 

Children
UNDP in India
India brings sun into the kitchen

In 2013, the 109-year-old charitable institution invested in a solar heating system that could fuel its kitchens, replacing fossil fuel with a clean, alternative source of energy captured from the sun.more 

Man cooking
UNDP in Burundi
Sustainable energy, climate change and disasters

In 2007, a lack of rainfall resulted in low water levels in rivers and lakes in Albania, severely hampering hydropower generation and resulting in frequent power outages across the country. more 

Video
UNDP in Lebanon
Providing warmth to host communities in Lebanon

Enaam Hassan, a mother of twenty, lives in the Bekaa region of Lebanon, where cooler months are characterized by a steep drop in temperatures, with heavy snow falls further exacerbating difficult living conditions.more 

Learn more: Sustainable energy

UNDP Rundt om i verden