Mål 6: Rent vand og sanitet


Foto: UNICEF Indien

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som  forventes at øge med de stigende ​​globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne.

Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, er svindende forsyninger af rent drikkevand et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

I 2011 oplevede 41 lande ”vandstress”; ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer allerede disse tendenser. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver, at vi investerer i infrastruktur, leverer sanitære faciliteter og fremmer hygiejne på alle niveauer. Beskyttelse og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder er afgørende, hvis vi skal afbøde vandmangel. Der er også brug for at styrke det internationale samarbejde for at fremme vandeffektivitet og støtte behandlingsteknologier i udviklingslande.

Adgang til vand og sanitet er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 6 her

Our work

Man cycling
UNDP in Colombia
Water: A dream becomes reality for indigenous communities

For the Wayuu Indians who live in the Guajira Peninsula to the northeast of Colombia, dreams are a way of receiving messages from the great beyond. more 

Family
UNDP in El Salvador
A new model of water management

A water project in El Salvador aims for water systems to be managed under a system of governance and coordination, ensuring the sustainability and integrity in resource management.more 

Youth in Pakistan
UNDP in Pakistan
How can we achieve universal access to water and sanitation?

748 million people in the world lack access to an improved source of drinking water and 2.5 billion people live without basic sanitation facilities.more 

Water tank
UNDP in Uganda
Water tanks help households keep dry spells away

A small grants scheme provides financial and technical support to projects that conserve and restore the environment while enhancing people’s well-being and livelihoods.more 

Learn more: Water and oceans

UNDP Rundt om i verden