Mål 13: Klimaindsats

Ø-nationen Kiribati i Stillehavet er meget sårbar over for konsekvenserne af klimaforandringer. FN foto

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af ​​drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

De gennemsnitlige årlige tab fra jordskælv, tsunamier, tropiske cykloner og oversvømmelser kan tælles i hundreder milliarder kroner, og kræver en årlig investering på 40 milliarder kroner i katastrofestyring alene. Målet er at mobilisere ca. 680 miliarder kroner om året i 2020 for at imødekomme udviklingslandenes behov samt bidrage til afbødning af klimarelaterede katastrofer.

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.

Klimahandling er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 13 her

Our work

Nepal
UNDP in Nepal
Restoring land, nurturing
young leaders

Despite the beautiful landscapes, panoramic views, and resilient mountain people, life in the mountains of Nepal can be tough, particularly for rural youth who are abandoning their villages in search of employment elsewhere.more 

Rice
UNDP in Philippines
Why rice farmers are key to tackling climate change

The Philippines agricultural sector is critically important, providing for the livelihoods of 12 million Filipinos and a total labor force of approximately 40 million people.more 

Mountains
UNDP in Azerbaijan
Learning to manage droughts
and floods

Mehemmed Veliyev, a 45-year-old farmer living in Abrikh Village in Azerbaijan, had a good life. He had hectares of land where he grew fruit and hazelnut. But the environment he depended upon turned on him one day in 2008.more 

Man
UNDP in Lao PDR
Diversifying crops to cope with climate change

For Ki Her, the head of Kioutaloun village in mountainous northern Lao PDR, and 95 percent of the population who grow rice, the change in the weather over the past several years presents significant challenges.more 

Learn more: Climate change

UNDP Rundt om i verden