Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Kvinder i et kulturcenter i Darfur, Sudan. Foto: Albert González Farran/FN

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Ansvarligt forbrug og produktion er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om Mål 12 her

Our work

Coco
UNDP in Ghana
How agro-commodity traders can help the SDGs and reduce poverty

With the global population predicted to reach nine billion by 2050, we face a dual challenge: ensuring the continued production of agricultural commodities without destroying the planet’s natural resources.more 

Woman working
UNDP in Malawi
Malawi women turn waste into a sustainable living

The women are turning garbage into compost manure, benefiting financially and improving their environment. In 2010, UNDP and UN Habitat launched the Waste for Wealth project.more 

Youth
UNDP in Kazakhstan
Kazakhstan tackles its electronic waste problem

Through an unusual public-private partnership, Kazakhstan is making changes with its e-waste. Aigul Manataeva is meticulous about clearing out household junk.more 

Farmer
UNDP in Ethiopia
From seed to market, transforming agriculture

Ethiopia is in the midst of important agricultural shifts that are changing the way smallholder farmers do business. A new organization is bringing in modern planting practices.more 

UNDP Rundt om i verden