Verdensmålene for bæredygtig udvikling

”Verdens ledere har en hidtil uset mulighed for at spore verden ind på en mere inddragende, bæredygtig og robust udvikling" - Helen Clark, tidligere chef for UNDP.

Paul Ladd, Direktør for post-2015 udviklingsdagsordenen i UNDP, snakker om 2015 - året hvor verdens lande vedtog den nye dagsorden og en ny global klimaaftale.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Den 25. september 2015 vedtog FN’s medlemsstater de nye verdensmål for bæredygtig udvikling - på engelsk Sustainable Development Goals, som indebærer 17 udviklingsmål, der skal gøre en ende på fattigdom i verdenen, bekæmpe ulighed og uretfærdighed, og takle klimaforandringer inden år 2030.

Verdensmålene bygger på 2015-målene, der fastsatte otte mål til at bekæmpe fattigdom, som verden forpligtede sig til at nå i 2015. 2015-målene blev vedtaget i 2000 og fokuserede på en række områder såsom fattigdom, sult, sygdom, ulighed mellem kønnene og adgang til vand og sanitet.

Der er sket enorme fremskridt mod 2015-målene. De har vist værdien af ​​en inkluderende international dagsorden understøttet af konkrete målsætninger. Men på trods af successen er der stadigt mange, der fortsat lever i fattigdom.

De nye verdensmål går længere end 2015-målene, og tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdom.

Ifølge daværende UNDP chef Helen Clark markerer aftalen ”... en vigtig milepæl i retning mod en mere inddragende og bæredygtig verden. Hvis vi alle arbejder sammen, har vi en chance for at imødekomme borgernes ønsker om fred, velstand, velvære og bevarelse af vores planet."

De nye verdensmål afslutter arbejdet med 2015-målene og sikrer, at ingen lades i stikken.

 

 

Alle 17 mål hænger sammen med UNDP’s strategiske plan og dens fokusområder: bæredygtig udvikling, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, samt modstandsdygtighed.

Især er mål nummer et vedrørende fattigdom, mål ti om ulighed og mål 16 om regeringsførelse særlig relevante for UNDP’s arbejde og langsigtede plan.

En integreret tilgang er afgørende for at nå verdensmålene og UNDP har en unik position til at støtte denne proces.

Hvad er UNDP's rolle?

UNDP kan støtte, og støtter allerede, lande på tre forskellige måder gennem vores ”MAPS” tilgang: Mainstreaming, Acceleration og Policy Support.

Vi støtter lande på følgende måde:

  • Vi yder støtte til regeringer for at afspejle den nye globale dagsorden i nationale udviklingsplaner og politik. Arbejdet er allerede i fuld gang i mange lande på de nationale regeringers opfordring.
  • Vi støtter lande til at fremskynde fremskridt mod FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi vil bruge vores omfattende erfaring fra de seneste år med ”MDG Acceleration Framework”.
  • Vi gør FN’s ekspertise om bæredygtig udvikling og regeringsførelse tilgængelig for regeringer i alle faser af implementeringen.

Tilsammen kan alle partnere understøtte formidlingen af ​​den nye dagsorden, styrke partnerskaber for gennemførelsen af målsætningerne og udfylde hullerne i tilgængelige data for monitorering. 

Som Formand for FN’s Udviklingsgruppe, UNDG, vil UNDP lede udarbejdelsen af ​​retningslinjer for nationale verdensmålsrapporter i de lande, hvor vi arbejder. 

UNDP er dybt involveret i alle processer omkring verdensmålenes implementering. Vejledning og værktøjer vil blive tilgængelige for alle og delt. Vi vil bruge vores erfaring til at støtte lande i deres nationale indsatser for at nå de 17 verdensmål frem mod 2030. 

Bliv bæredygtig

Du kan hjælpe os med at opnå de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan handle bæredygtigt i din hverdag. 

UNDP Rundt om i verden