Vores arbejde

Det gør vi

UNDP arbejder i mere end 170 lande, hvor vi bidrager til at udrydde fattigdom, reducere ulighed, fremme retfærdighed og bæredygtig vækst. Vi hjælper lande med at fremme inkluderende og bæredygtig vækst, ansvarlig og lydhør regeringsførelse, opbygge lederskabskompentencer, indgå partnerskaber, og styrke institutionel kapacitet og modstandskraft for derigennem at opnå og fastholde udviklingsresultater. Vi har mere end 50 års erfaring og expertise indenfor udviklingspolitik og praksis, som vi stiller til rådighed for verdens udviklingslande.

Det vil vi

Vi støtter FN's medlemslande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling og bidrager til at sikre at ingen lades i stikken. Det gør vi bl.a. gennem støtte til integrerering af målene i nationale udviklingsplaner og budgetter, gennem identificering af flaskehalse for udviklingsfremskridt, og gennem styrkelse af den juridiske ramme for at fremme bæredygtig udvikling. Vi arbejder for en sammenhængende udviklingsdagsorden, hvor alle FN's kompetancer kan komme i spil. UNDP støtter i særlig grad fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning, samt miljø, klima og adgang til bæredygtig energi. Læs mere om verdensmålene for bæredygtig udvikling

UNDP koordinerer FN's udviklingsarbejde

For at sikre en så effektiv og sammenhængende FN indsats som mulig har UNDP ansvaret for at FN's udviklingsorganisationer arbejder sammen i de lande, vi er til stede. På globalt plan er UNDP formand for FN's Udviklingsgruppe, der udstikker de fælles strategiske linjer.

Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand
Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand
Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand

I mange år har Lugulo floden støttet familier i det afrikanske land, Swaziland. Men på grund af klimaforandringer forsvinder floderne. Nu har lokalsamfundet fundet en ny måde at finde vand.Læs mere 

Haiti: Fra genopbygning til bæredygtig udvikling
Haiti: Fra genopbygning til bæredygtig udvikling

Den 12. januar 2010 ramte et ødelæggende jordskælv Haiti. UNDP har hjulpet med genopbygningen af landet og styrket katastrofeforebyggelsen.Læs mere 

UNDP Rundt om i verden