Energi og miljø

Det gør vi

Kamp mod klimaforandringer er også kamp mod fattigdom. Klimaforandringer, tab af naturressoucer og manglende adgang til bæredygtig og billig energi går hårdest ud over de fattige. UNDP hjælper udviklingslande med at gøre dem bedre i stand til at tackle disse udfordringer på globalt, national og lokalt niveau. Vi støtter lande i klimatilpasning og nedsættelse af CO2, og vi styrker de fattiges adgang til energi. I 2015/16 var UNDP med til at sikre 2,5 millioner mennesker adgang til energi i 45 lande, og vi implementerede indsatser til nedsættelse af CO2 og klimaforandringer i 76 lande. Vi bidrager med teknisk rådgivning og et global erfaringsgrundlag, og til at skabe samarbejde på tværs af landegrænser.

Det vil vi

UNDP styrker landes evne til at tage vare på miljøet og administrere sine naturressourcer på en bæredygtig måde for at styrke kampen mod fattigdom. I 135 af vores partnerlande hjælper vi med at opbygge evnen til at gøre miljøspørgsmål til en del af planer og strategier for udvikling, til at indgå effektive partnerskaber, sikre ressourcer og implementere programmer for at støtte bæredygtige veje mod udvikling med lavt CO2-udslip, som gør landet mere modstandsdygtigt over for klimaforandringer.Læs mere

"Pole to Paris" - en løbetur for en god klimaaftale

To forskere, der til dagligt studerer klimaforandringernes indvirkning på jorden, vil skabe opmærksomhed om den kommende COP21 klimakonference. Det gør de ved at løbe og cykle fra polerne til Paris.Læs mere

Vores historier

UNDP Rundt om i verden