Ligestilling

Fremmelsen af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder er et centralt element for UNDP og essentielt for vores tilgang til udvikling. UNDP arbejder for lige rettigheder for kvinder og piger, bekæmpelse af diskriminerende praksis og udfordringen af roller og stereotyper, der påvirker uligheder og eksklusion.

Sikringen af kvinders og mænds lige deltagelse i politiske processer og deres lige fordele fra ydelser er forudsætninger for inddragende og effektiv demokratisk regeringsførelse. UNDP støtter fortalervirksomhed samt politiske og juridiske reformer for at fremskynde kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i alle niveauer i staten. UNDP støtter nationale partnere for at fremme kvinders juridiske rettigheder, selvstændiggørelse, adgang til domstole, sikre kvinde lydhøre og retfærdige offentlige tjenester, herunder kvinders sundhed, og fremme deres lige deltagelse i beslutningsprocesser. UNDP arbejder for at sikre, at kvinder er involveret i alle faser af formelle og uformelle fredsprocesser, og at deres prioriteter præger dagsordenen for konfliktforebyggelse, tidlig genopbygning efter kriser og varig fred. Mere

Ligestilling

Ved at fremme ligestilling og styrkelse af kvinder som katalysatorer og ledere i udviklingsprocesser, der former deres liv, forudser UNDP en mere rummelig, bæredygtig og robust verden.more

Vores historier

ID
Mayisha Sikitu fra Bujumbura, Burundi. Foto: UNDP.
Nu eksisterer jeg: ID-kort i Burundi

I den vestlige verden er det næsten umuligt at forestille sig, hvordan det må være ikke at have et identifikationskort. Men i Burundi er det hverdag for mange. Man kan ikke stemme, man kan ikke få sin stemme hørt og man kan bestemt ikke stille op til valg. Men det stopper ikke der.Mere 

Kenya
Kvinder deltager i et uddannelsesforum i Kwale, en provins i Kenya. Foto: UNDP.
Kenya forbereder kvinder på lederskab

Da Kenya forberedte sig til valget i marts 2013, udstyrede UNDP kvinder med værktøjerne til at stille op til politiske embeder.Mere 

UNDP Rundt om i verden