Konfliktforebyggelse og genopbygning

Det gør vi

Fattige lande og fattige mennesker er mere sårbare overfor natur- og menneskeskabte katastrofer, fordi de ikke har noget at stå imod med, eller har de nødvendige resourcer og beredskab til at begrænse de menneskelige og materiale skader. En konflikt, et jordskælv, en storm eller en oversvømmelse kan på ingen tid fjerne menneskers livsgrundlag og mange års udviklingsresulater går tabt. Fra et bæredygtighedsperspektiv, er det derfor afgørende at opbygge national og lokal modstandskraft mod natur- og menneskeskabte kriser. UNDP’s arbejde med kriseforebyggelse og genopbygning hjælper lande med at mindske risikoen for, og konsekvenserne af, kriser og katastrofer. Det gør vi gennem støtte til forebyggende tiltag som bl.a. fredelig konfliktløsning og bedre adgang til retssystemet, klimatilpasning, og udarbejdelse af katastrofe- beredskabsplaner. I 2015/16 støttede UNDP 1,035 katastrofeberedskabsplaner i 51 lande. Når katastrofen rammer hjælper UNDP med tidlig genopretning såvel som langsigtet genopbygning, så berørte samfund hurtigst mulig kommer tilbage til en form for normalitet. Afhængig af katastrofen indebærer det oprydning ved ødelagte bygninger og infrastruktur. Til dette arbejde hyres lokal arbejdskraft så der samtidig skabes midlertige jobs og en indkomstkilde for de mest sårbare berørte borgere. UNDP hjælper også med genetablering af vigtig infrastruktur og kapacitetsopbygning af de lokale myndigheder. I dette arbejde tænkes der langsigtet, da genopbygning i mange tilfælde kan skabe mulighed for at lave forbedringer; som f.eks. jordskælvsikring af huse eller bedre borgerinddragelse i lokale beslutningsprocesser.

Det vil vi

UNDP hjælper mere end 80 lande med at undgå konflikter, mindske risikoen for naturkatastrofer og at komme på fode igen efter kriser. UNDP styrker positive udviklingsresultater i lande, der har gennemlevet kriser ved at tage fat på de bagvedliggende årsager til vold: UNDP hjælper til at genetablere regeringsførelse og retsstatsprincipper. Vi hjælper til at forbedre befolkningers levevilkår, og gennem kortfristede ansættelseskontrakter hjælper vi lokalsamfund til at genopbygge infrastrukturen, som er så afgørende efter katastrofer.Læs mere

UNDP bygger bro mellem humanitært arbejde og langsigtet udvikling

Når katastrofen rammer, arbejder UNDP i tæt samabrejde med de humanitære organisationer for at sikre, at genopretningen kommer igang så tidlig som muligt og at langsigtet udviklingsløsninger indtænkes fra starten, så de berørte samfund hurtigst mulig kan blive selvforsørgende og nødhjælpsperioden begrænses. more

Vores historier

UNDP Rundt om i verden