Mens floderne tørrer ud, bygger Swaziland dæmninger til at høste vand

I de sidste 100 år har Lugulo floden støttet familier og landbrugssamfund, der lever af, og langs flodens bredder i det afrikanske land, Swaziland.
Medlemmer af lokalsamfundet arbejder sammen for at bygge en sanddæmning over Lugulo floden i Swaziland. Foto: UNDP Swaziland

I de sidste 100 år har Lugulo floden støttet familier og landbrugssamfund, der lever af, og langs flodens bredder i det afrikanske land, Swaziland.

Fakta

  • Fem sanddæmninger blev bygget i fem landbosamfund, der i alt leverer vand til 6,711 indbyggere. En af sanddæmningerne letter sundheds- og sanitære tjenester til en lokal klinik
  • Genopbygning af økosystemer resulterede i udryddelse af fremmede og invasive planter fra et område, der dækker mere end 70 hektar. Det fører til forbedret rensning af regnvand.
  • Dæmningerne har høstet ca. 15-20 millioner liter vand indtil videre.

 "Vi bruger denne strøm til en række aktiviteter," siger Musa Sibandze, som er en af de ældre i lokalsamfundet og formand for udvalget for udviklingen af vand. "Vand til husholdningsforbrug, drikke til husdyr, landbrug og opbygningen af vores hjem. Lugulo floden har været den vigtigste kilde til vand for os gennem årene. "

Men Musa har set denne essentielle livline skrumpe ind.

"Floden flyder ikke længere som det plejede at gøre for 60 år siden ... I dag er det fuld af sand. Klipperne er forsvundet i sandet og vandet strømmer under sandet og er ofte tør. Vi kæmper for at få vand til husholdningsbrug og til vores husdyr.”

Konsekvenserne af klimaforandringerne er tydelige i Lowveld Swaziland. Gennem årene er regionen kun blevet tørrere og varmere. Mange små floder og vandløb som Lugulo er forsvundet, og det ligger  pres på de samfund, der er afhængige af dem.

Men lokalsamfundene er begyndt at arbejde for at vende tendensen. I den proces har de fundet ud af, at sand faktisk kan være et middel til at få adgang vand og ikke en hindring.

UNDP og den Globale Miljøfond finansierer et projekt, som skal bygge fem sanddæmninger på Lugolo floden. Arbejdet udføres af lokalsamfundene og Swazalands afdeling for vandanliggender.

Sanddæmninger er en gammel metode til at høste vand i modsætning til en betondæmning, som skal samle sand. Det indsamlede vand i sandet trækkes ud med forskellige metoder i løbet af årets tørre perioder.

Med støtte fra UNDP’s Syd-Syd Initiativ har embedsmænd fra Kenya med omfattende erfaring i sanddæmninger vist embedsmænd fra Swaziland og medlemmer af lokalsamfundet fordelene ved den gamle metode. Med samfundets deltagelse i byggeriet er det siden lykkes at opføre fem sanddæmninger i Lowveld.

Projektet har også etableret en vandudviklingskomité, der består af valgte medlemmer fra lokalsamfundet. Udvalget står for det overordnede tilsyn af vandforsyningen og sanitet på lokalplan, og de handler på vegne af fællesskabet i spørgsmål om vand. Udvalget har blandt andet koordineret  lokal mobilisering omkring projektet som helhed.

”Vi er glade for, at denne sanddæmning vil levere tilstrækkeligt med vand til at opretholde vores levebrød her i Kabhudla. En rørledning er blevet installeret fra dæmningen til vores nybyggede klinik, og  vandet vil blive brugt til drikkevand, havearbejde og også til husdyr", forklarede Mr. Patrick Maphalala, som er medlem af vandudvalget.

Dæmningen har høstet ca. 15-20 millioner liter vand. Det vil stige i takt med at dæmningen modnes. Dæmningen giver allerede tilstrækkeligt med vand til fællesskabet. Samlet set har de fem sand dæmninger forbedret vandforsyningen for fem lokalsamfund med i alt 6711 indbyggere.

Dæmningerne er en del af projektets større indsats for at fremme pålidelig adgang til vand i lokalsamfund, der er berørt af klimaændringer.

Christopher Gamedza er parlamentsmedlem og bor i lokalområdet, og han har bemærket, at det bedre vand vil gøre det muligt for samfundet at etablere nyttehaver, der vil kunne fremme fødevaresikkerheden og forbedre ernæringsforholdene.

"Et flertal af vores folk lider af HIV og andre sygdomme, og de er i øjeblikket på medicin, som kræver en afbalanceret kost," forklarer han.

Christopher Gamedza har annonceret planer om at opføre tre sanddæmninger i andre lokale vandløb og vil forsøge at finde midler til at konstruere et rensningsanlæg og et reservoir til opbevaring.

UNDP Rundt om i verden