Foto: Danmarks Udenrigsministerium

2022 er året, hvor vi skal rykke på den demokratiske teknologiske omstilling. Digitale teknologier har i høj grad været med til at fremme demokrati på globalt plan. De kan være med til at gøre det lettere at stemme, at være i dialog med andre og at blive hørt, men samtidig er digitale teknologier blevet udnyttet til at modvirke både demokrati og menneskerettigheder.

Det danskledede initiativ Tech for Democracy handler om at få tech til at arbejde for demokrati og menneskerettigheder, ikke imod dem. Det handler blandt andet om at kunne engagere sig i den demokratiske samtale – ikke mindst online – og at sætte rammer, blandt andet for store tech-virksomheder, så hverken menneskerettigheder eller demokratiske værdier undertrykkes. 

Sammen med Danmarks Udenrigsministerium er FN’s Udviklingsprogram, UNDP, en stolt partner i initiativet. UNDP fokuserer især på at erfaringer, idéer og løsninger fra unge og det globale syd er inkluderet i initiativet ved blandt andet at støtte pilotprojekter og forskning i flere lande.

Tech for Democracy blev kickstartet i november med en stor konference. Se en række videoer med hovedanbefalinger om, hvordan vi får en bedre teknologisk fremtid her

UNDP støtter projekter for demokrati, menneskerettigheder og teknologi 

I forbindelse med Tech for Democracy-initiativet støtter UNDP pilotprojekter i Peru, Pakistan og Tunesien. I projekterne er der fokus på at udnytte digitale teknologier til at skabe demokratiske systemer, hvor mennesker, deres rettigheder og borgerdeltagelse er i centrum.

I Peru arbejder UNDP med forskellige partnere om at udfolde den digitale platform, Redpública, der har fokus på at skabe en open-source borgerdagsorden og at promovere borgerdeltagelse i forvaltning for især kvinder, unge og civilsamfundsorganisationer. Platformen samler blandt andet på forslag fra borgere til at udvikle Peru i en positiv retning. 

I Pakistan støtter UNDP et initiativ, der arbejder for større digital kapacitet og at skabe en digital platform med fokus på at inkludere perspektiver og interesser af marginaliserede grupper, kvinder, unge og transpersoner i udviklingen af sociale beskyttelsespolitikker.

I Tunesien arbejder UNDP sammen med partnere om at adressere unges tillid til regeringsinstitutioner gennem analyser af big data. Der arbejdes også med at inddrage unge i udarbejdelse af politikker ved at styrke en elektronisk deltagelsesportal for unge.  

Unges stemmer bliver hørt

Et særligt fokus i Tech for Democracy-initiativet er de unges stemme. I den forbindelse har UNDP afholdt en fire ugers lang ungekonsultation online med fokus på demokrati, at forstærke unges stemmer og at inddrage perspektiver fra de unge i initiativet.  

De unge bidrog med innovative idéer, udfordringer og anbefalinger i forhold til forskellige emner: digital empowerment, digital inklusion, digital frihed, multi-stakeholder processer og ungeengagement. Konklusionen fra ungekonsultation kan læses her.

I samarbejde med Southern Voice – et netværk bestående af 59 tænketanke fra Afrika, Latinamerika, Caribien og Asien – støtter UNDP desuden researchprojekter om, hvordan teknologi påvirker demokrati og menneskerettigheder i det globale syd. Undersøgelserne bidrager til at styrke fremtidens evidensbaserede udviklingsprogrammer i snitfladen mellem teknologi, menneskerettigheder og demokrati.

 

UNDP Rundt om i verden