New York, 9. september 2021 - Afghanistan står på randen af universel fattigdom. Hele 97 procent af befolkningen risikerer at falde ned under fattigdomsgrænsen, medmindre der hurtigst muligt sættes ind overfor landets politiske og økonomiske kriser, viser en lynanalyse, der blev offentliggjort i går af FN's Udviklingsprogram (UNDP).

Undersøgelsen, der analyserede fire potentielle scenarier af eskalerende intensitet og isolation indikerer, at BNP kan falde med hele 13,2 procent, og dermed fører til en stigning i fattigdom på op mod 25 procent.

"Vi står over for et fuldstændigt udviklingskollaps oven på humanitære og økonomiske kriser," sagde Kanni Wignaraja, FN's Assisterende Generalsekretær og UNDP’s regionaldirektør for Asien og Stillehavet.” Halvdelen af befolkningen har allerede brug for humanitær hjælp. Denne analyse tyder på, at vi er på vej mod en hurtig, katastrofal forværring af livet for Afghanistans mest sårbare mennesker.”

Vurderingen er baseret på en Computable General Equilibrium model for Afghanistan til at simulere scenarier baseret på de nyeste tilgængelige data (2018). Modelleringen identificerede et værst tænkeligt scenario defineret ved en to måneders afbrydelse af handel med alle større partnere, et fald på fire procent i anlægsudgiftseffektivitet. Ifølge vurderingen kan denne kombination af faktorer fører til, at fattigdomsraten ved udgangspunktet, nu på 72 procent, øges drastisk.

Ud over en langvarig tørke og indvirkningerne af COVID19-pandemien kæmper Afghanistan med omvæltningen forårsaget af den nuværende politiske overgang: indefrosne udenlandske reserver, kollaps af de offentlige finanser, stigende pres på banksystemet og stigende fattigdom.

Som modsvar foreslår UNDP en støttepakke med tiltag, der vil forbedre de umiddelbare levevilkår for de mest sårbare mennesker og lokalsamfund med særlig prioritering af kvinder og pigers rettigheder.

Støttepakken fokuserer på centrale serviceydelser, lokal jobskabelse, basal overførselsindkomst og (re)establering af mindre infrastruktur, og har til formål at støtte tæt på ni millioner sårbare mennesker gennem et 24 måneders lokaludviklingsprogram.

I henhold til planen vil de mest sårbare drage fordel af en cash-for-work-ordning, tilskud til små og mellemstore virksomheder, især kvindedrevet virksomheder. Børn, handicappede og ældre borgere vil modtage en midlertidig basisindkomst gennem månedlige kontantoverførsler.

Det foreslåede UNDP program vil blive implementeret direkte gennem lokale netværk af samfundsgrupper, NGO'er og små virksomheder. Under en pressekonference opfordrede FN's Assisterende Generalsekretær Wignaraja det internationale samfund til at bakke op om indsatser, der modsvarer omfanget af krisen i Afghanistan.

”En overgang til nye myndigheder, en pandemi, en tørke, en kommende vintersæson -hver enkelt af disse ville alene udgøre en stor udfordring. Tilsammen udgør de en krise, der kræver øjeblikkelig handling”, sagde hun. "Dette program har til formål at bidrage til at forbedre livet for de mest sårbare og samtidig begrænse, at folk ser sig tvunget til at flytte sig, som kun vil forværre situationen yderligere."

Læs hele rapporten her: https://www.undp.org/publications/economic-instability-and-uncertainty-afghanistan-after-august-15

For yderligere information eller interview om analysen kontakt: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Mobil: +45 5183-6228.

###  ###  ###

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen for at afskaffe fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at opbygge integrerede og varige løsninger for mennesker og planeten.  

UNDP Rundt om i verden