Foto: UNDP Bangladesh

Ny rapport understreger sammenhængen mellem gælds- og klimasårbarheder og konkluderer, at den kommende tildeling af SDR (Special Drawing Rights) er en unik mulighed for at sikre global grøn, inkluderende genopretning efter COVID-19.

New York, 24. juni 2021 - Det internationale samfund bør overveje nye måder at tage IMF's såkaldte ’Special Drawing Rights’ (SDR) i brug ­– en international reservevaluta oprettet for at give likviditet til lande i nød – og sikre en større allokering af SDR til gavn for udviklingsøkonomier, der er hårdest ramt af COVID-19-pandemien, lider under gældsproblemer og er særligt sårbare over for klimaændringer, understreger en ny rapport fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP).

Et forslag om en SDR-tildeling på 650 milliarder dollars, der forventes i løbet af de kommende måneder, vil lindre landes økonomier, men ligger langt under den likviditet, som mange udviklingslande har kritisk brug for til at håndtere den igangværende gældskrise, siger UNDP’s rapport. Det er derfor nødvendigt at omdirigere SDR fra velhavende lande med overskydende reserver til mere sårbare udviklingslande. Den potentielle størrelse af en sådan omdirigering af SDR kan også bane vejen for at arbejde mere målrettet og systematisk med at tackle indbyrdes forbundne gælds- og udviklingsudfordringer.

”For at sikre udviklingslande muligheden for en grøn og inklusiv genopretning er vi nødt til at vurdere, hvordan omdirigering af SDR-tildelinger og andre finansielle instrumenter kan hjælpe mange af disse lande med at håndtere deres høje gældsniveau. Selv i scenarier med meget vellykkede nationale reformer kan fremtidige huller i udviklingsudgifter ikke lukkes uden væsentlig yderligere udefrakommende økonomisk støtte til mange lande,” sagde Achim Steiner, chef for UNDP.

Mens pandemien raser i udviklingslandene, bliver begrænsede ressourcer stadig mindre, gældssårbarheder forstørres, og myndighederne har akut behov for likviditetsstøtte til at komme igennem krisen. SDR-tildelingen vil sende ca. 55 milliarder dollars direkte til 82 stærkt gældssårbare udviklingsøkonomier, svarende til kun omkring 1,8 procent af deres offentlige bruttogæld. Med andre ord vil tildelingen knapt dække et års rentebetalinger for de fleste lande.

Derudover understreger rapporten vigtigheden af at sikre, at de kommende tildelinger tilgodeser verdens mest gældssårbare og kriseramte lande. For eksempel er 69 lande i øjeblikket berettigede til støtte under IMFs særlige fond, der giver subsidierede lån til de fattigste lande (Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT) - en fond, der forventes at spille en nøglerolle i den frivillige omdirigering af SDR - som på nuværende tidspunkt kun inkluderer 55 af de 82 mest gældssårbare udviklingsøkonomier.

Den frivillige omdirigering af SDR-tildelinger fra velhavende lande kan øge ressourcerne til sårbare lande betydeligt. G7's andel af tildelingen på 650 milliarder dollars er 283 milliarder dollars, mens alle højindkomstlande andel udgør 438 milliarder dollars. Til sammenligning svarer 438 mia. dollars til ca. 47 procent af den samlede offentlige gæld over tåleevnen for gruppen af de ​​82 svært gældssårbare lande. SDR kan muligvis tilmed udnyttes på gældsmarkederne for at tiltrække privat kapital til at støtte svært tiltrængte investeringer i udviklingsøkonomier.

Desuden fremhæver rapporten den tætte sammenhæng mellem gælds- og klimasårbarheder: Ni ud af de 10 mest klimasårbare lande er samtidig stærkt gældssårbare udviklingsøkonomier. Det gælder også mere end tre fjerdedele af de lande, der scorer 'højt' på IMF's klimasårbarhedsindeks. En fremtid med hyppigere og alvorligere klimarelaterede chok vil desuden kun forværre landenes gældsdynamik og udviklingsmuligheder, hvis risikoen ikke håndteres i tide.

”Sammenhængen mellem gæld og udvikling bør i højere grad overvejes. Som et muligt udviklingsmål for en SDR-tildeling til sårbare lande, ville det være naturligt at tage højde for klima på grund af dets globale konsekvenser, den høje andel af gældssårbare lande, der også er klimasårbare, og den negativt forventede indvirkning på gældsdynamikker fra en eskalerende klimakrise” sagde Lars Jensen, seniorøkonom i UNDP og forfatter til rapporten.

UNDP's rapport konkluderer, at enhver frivillig omfordeling af overskydende SDR til sårbare lande bør styres af tre hensyn: for det første behovet for hurtigt at give landene likviditet til at hjælpe med at håndtere krisen, herunder sikre borgere adgang til vacciner; for det andet at gå ud over kortsigtede hensyn ved at indføre en mere systematisk, målrettet og universel tilgang til håndtering af gældsproblemer; for det tredje en prioritering af specifikke mål og udfordringer med store udviklingsmæssige konsekvenser og nær tilknytning til gældsdynamikker - såsom at hjælpe lande med at finansiere deres egne strategier for tilpasning og afbødning af klimaændringer.

Læs hele rapporten her: https://www.undp.org/publications/unprecedented-opportunity-boost-finance-development.

For yderligere information eller interview om rapporten kontakt: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Mobil: +45 5183-6228.

###  ###  ### 

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen for at afskaffe fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at opbygge integrerede og varige løsninger for mennesker og planeten.  

UNDP Rundt om i verden