Baghdad, 13. juni 2021 – FN’s Udviklingsprogram (UNDP) i Irak glæder sig over et yderligere bidrag på 50,3 millioner kroner fra den danske regering til UNDP’s Funding Facility for Stabilization (FFS). Bidraget går til genopbygning af kritisk infrastruktur, forbedring af levevilkår og styrkelse af social sammenhængskraft, så fordrevne irakere kan vende sikkert tilbage til områder befriet fra ISIL i Irak.

Bidraget bringer Danmarks samlede støtte til FFS op på 329 millioner kroner siden 2015. Indtil videre har FFS gennemført over 2.831 projekter i områder befriet fra ISIL, der kommer mere end 13 millioner irakere til gode gennem forbedring af basale serviceydelser, uddannelse, sundhed og infrastruktur. Stabiliseringsindsatsen har desuden hjulpet 4,8 millioner internt fordrevne irakere med at vende hjem.

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod sagde i forbindelse med bidraget: ”FN's arbejde i Irak er helt afgørende for den langsigtede stabilitet og velstand i Irak og for befolkningen - som gennem årene har udholdt meget modgang. Et stabilt og demokratisk Irak er absolut nødvendigt for at sikre stabilitet og sikkerhed i regionen, men også i Danmark og Europa.”

"Med generøs støtte fra internationale partnere som Danmark, er kritiske serviceydelser blevet genopbygget, indkomstmulighederne er forbedret, og forsoningsprocessen er i gang," sagde UNDP's repræsentant i Irak, Zena Ali Ahmad.

”Vi er taknemmelige for Danmarks nye bidrag, som vil støtte befolkningen i Irak med at genoptage deres liv og skabe udvikling på længere sigt. Tiden er nu til at styrke vores stabiliseringsindsats, da 1,2 millioner mennesker fortsat er fordrevet og har kritisk brug for basale serviceydelser. Dette bidrag prioriterer de mest sårbare befolkningsgrupper og forbedre deres mulighed for at vende tilbage til de områder, det er sværest at vende hjem til. Jeg takker Danmark for sit fortsatte engagement”, tilføjede UNDP’s Ali Ahmad.

I november 2020 blev FFS-mandatet udvidet til 2023 med større fokus på landbrug, bæredygtige erhverv og beskæftigelsesmuligheder. Programmet har også særligt fokus på integrering af menneskerettighedsprincipper, miljømæssig bæredygtighed, konfliktforebyggelse og ligestilling.

For yderligere information: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Mobil: +45 5183-6228.

UNDP Rundt om i verden