Foto: Oleksandr Ratushnyak, UNDP Ukraine

Tidlige data tyder på, at 90 procent af den ukrainske befolkning risikerer fattigdom og ekstrem økonomisk sårbarhed, hvis krigen fortsætter, og sætte landet – og regionen – årtier tilbage og efterlade dybe sociale og økonomiske ar for kommende generationer.  

16. marts 2022, New York – I tilfælde af en forsættelse og langvarig krig i Ukraine kan resultaterne af 18 års socioøkonomisk udvikling gå tab. I følge en tidlig fremskrivningsrapport udgivet af FN’s Udviklingsprogram (UNDP) i dag vil næsten en tredjedel af befolkningen falde ned under fattigdomsgrænsen og yderligere 62 procent vil være i høj risiko inden for de næste 12 måneder.  

“Krigen i Ukraine forårsager ufattelige menneskelige lidelser med et tragisk tab af menneskeliv og fordrivelse af millioner af mennesker. Mens behovet for øjeblikkelig humanitær bistand til ukrainere er af allerstørste betydning, bliver de akutte udviklingskonsekvenser af en langvarig krig mere tydelige nu,” siger chef for UNDP, Achim Steiner. “En alarmerende økonomisk tilbagegang og den lidelse og modgang, det vil medføre for en allerede traumatiseret befolkning, skal i skarpere fokus. Der er stadig tid til at stoppe den dystre kurs.”

Baseret på sit langvarige, betroede partnerskab med Ukraines regering har UNDP arbejdet i alle 24 administrative distrikter i Ukraine med mere end 332 kommuner, 15 centre for civilsamfundsorganisationer og mere end 17 erhvervsmedlemsforeninger over hele landet.  

Som en del af den koordinerede FN-indsats på landeniveau bruger UNDP det omfattende netværk til hurtig og opskaleret støtte til Ukraines befolkning med fokus på øjeblikkelig kriseberedskab og opretholdelse af centrale regeringsfunktioner for beredskabsstyring og levering af offentlige ydelser.  

”Vi har brug for fred nu for at undgå yderligere lidelse, ødelæggelse og fattigdom,“ siger Steiner. ”Som en del af FN’s urokkelige støtte til det ukrainske folk er UNDP’s primære fokus at hjælpe med at bevare de udviklingsresultater, der er kæmpet hårdt for at opnå. Det indebærer støtte til opretholdelse af kritiske regeringsstrukturer og serviceydelser, som udgør grundlaget for alle samfund.”

Ifølge regeringens skøn er infrastruktur, bygninger, veje, broer, hospitaler, skoler og andre fysiske aktiver til en værdi af mindst 683 milliarder danske kroner blevet ødelagt. Krigen har medført en total nedlukning af 50 procent af ukrainske virksomheder, mens den anden halvdel er tvunget til at operere langt under kapacitet.

Som en af de største FN-organisationer tilstede i Ukraine har UNDP været operationel under hele konflikten og øger nu sin tilstedeværelse ved at sætte specialiseret og målrettet ind på følgende kerneområder, som for eksempel bortskaffelse af ødelagt bygningsmaterialer, vurdering af skader og midlertidig kontantbaseret indkomsthjælp, og ved at tilbyde operationelle indgangspunkter og platforme til udviklings- og humanitære partnere for at kanalisere og skalere støtte til Ukraines regeringen og befolkning.

En række politiske tiltag i de kommende uger kan hjælpe og afbøde et frit fald mod fattigdom, mens konflikten fortsætter. I lyset af behovenes og prioriteternes omfang og landets stærke bank- og finansielle infrastruktur slutter UNDP sig til FNs Krisekoordinator for at fremme brugen af multifunktionel kontantbaseret bistand, som kan hjælpe med at nå ud til flest mennesker med desperate behov på tværs af landet. UNDP skønner blandt andet, at en storstilet akut kontantoverførsel, der koster cirka 1,7 milliard danske kroner om måneden, vil dække delvise indkomsttab for 2,6 millioner mennesker, der forventes at ende i fattigdom. En mere ambitiøs midlertidig basisindkomst på 37 danske kroner om dagen per person vil koste 2,9 milliarder danske kroner om måneden baseret på foreløbige skøn.

I nabolandene, og som del af støtten til det tværfaglige Regional Refugee Response Plan (RRRP), arbejder UNDP sammen med FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) for at sikre et stærkt fokus på modstandskraft og udvikling for de millioner fordrevne mennesker, der er flygtet fra volden. Den fælles støtte til både flygtninge og værtssamfund vil fokusere på levebrød gennem indkomstskabelse og beskæftigelse.

 

Hent rapporten her: https://bit.ly/3q8Rj9k 

 

For yderligere information kontakt: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, mobil: +45 51 83 62 28.

***

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen mod fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at levere sammenhængende og varige udviklingsløsninger for mennesker og planeten. http://www.undp.org  / https://www.dk.undp.org/

UNDP Rundt om i verden