--- Image caption ---

8. marts 2022, Bangkok, Thailand – Stigende vold og usikkerhed tvinger kvinder i Myanmar til at blive væk fra arbejdsmarkedet og sundhedsvæsenet, viser en ny FN-undersøgelse med flere end 2.200 deltagende kvinder, som signalerer en forringelse af udviklingen i landet.

”Tilbagegang i ligestilling mellem kønnene i Myanmar: Kvinder, der lever under pandemien og militært styre” [Regressing Gender Equality in Myanmar: Women Living Under the Pandemic and Military Rule], som bliver lanceret i dag på kvindernes internationale kampdag, viser, at kvinder oplever en tilbagegang i udvikling på grund af frygt for vold. Undersøgelsen, som blev foretaget i december 2021, viser, at en tredjedel af kvinderne er bange for at gå rundt i deres eget nabolag selv i løbet af dagen.

Det er en stigning fra, hvad kvinderne i Myanmar sagde i 2019, hvor kun 3,5 procent af kvinderne rapporterede, at de følte sig usikre i deres nærsamfund i løbet af dagen. Halvdelen af kvinderne i den nye undersøgelsen fortæller, at de ikke føler sig sikre udenfor deres nabolag, og en hel tredjedel fortæller, de føler sig usikre i deres eget hjem om natten.

”Undersøgelsen sender en klar og skræmmende besked om, at frygt for vold forhindrer Myanmars kvinder i at leve et normalt liv. Det skal adresseres på den rigtige måde,” siger Kanni Wignaraja, direktør for UNDP’s regionale kontor for Asien og Stillehavet. ”Pandemien og den forhøjede usikkerhed efter den militære magtovertagelse har alvorligt påvirket kvinders økonomi og sundhed. Uden investeringer i deres sikkerhed, handlemuligheder og ressourcer vil kvinderne hverken have mulighed for at tage ejerskab over deres eget liv eller tage sig af deres familier. Det vil medføre direkte skadelige konsekvenser for fremtidige generationer og for den generelle velstand i Myanmar.”

Undersøgelsen maler også et dystert billede på den økonomiske front. Næsten syv ud af 10 kvinder rapporterer, at deres husholdningsindtægt er faldet siden magtovertagelsen, hvilket er blevet forstærket af pandemien. Kvinder, der bor i landdistrikter, oplever en fortsat nedgang i deres indkomst. Med færre husholdningsindtægter fortæller kvinderne om at være nødsaget til at springe måltider over, optage lån og at sælge ud af værdifulde ejendele for at få enderne til at mødes.

Det drastiske fald i økonomisk velstand for kvinder skal omgående stoppes, og bedre sundhed og velstand for kvinderne i Myanmar skal prioriteres, for at landet kan genopbygges efter COVID-19.

”Kvinderne i Myanmar har spillet en nøglerolle i udviklingen af deres land,” siger Sarah Knibbs, ansvarlig for UN Women i Asien og Stillehavet. ”Kvinder stod i front ved håndteringen af cyklonen Nargis i 2008 og overgangen til demokrati efter 2012. De skyndte sig til frontlinjerne for at hjælpe under bølgerne af COVID-19, og nu leder de den fredelige bevægelse, der kræver en tilbagevenden til demokratiet. Som rapporten viser, er de landets fremtid, og vi bliver nødt til at prioritere deres behov og bekymringer.”

Kvinders sundhed er også påvirket af stigende usikkerhed i Myanmar. Halvdelen af kvinderne rapporterer, at adgangen til sundhedsvæsenet er blevet mere besværlig. En ud af 10 gravide eller ammende kvinder har haft et problem i forbindelse med graviditeten eller fødslen, hvor de ikke kunne få adgang til hjælp fra enten det offentlige eller private sundhedsvæsen.Det er en utrolig foruroligende statistik for spædbørnsdødelighed og mødres sundhed i Myanmar.

Rapporten tilføjer, at sammensætningen af konsekvenser ved COVID-19 og politisk uro i forhold til kvinders sikkerhed, økonomi og sundhed ikke forsvinder foreløbig. Kvinder kommer sandsynligvis til at opleve tilbagegang i de kommende år. Det er derfor vigtigt at vende tendensen hurtigt for at genvinde de gevinster, der er blevet opnået i forhold til ligestilling.

Den fulde rapport kan downloades her: https://bit.ly/3CrIKf2

 

For yderligere information kontakt: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, mobil: +45 51 83 62 28.

***

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen mod fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at levere sammenhængende og varige udviklingsløsninger for mennesker og planeten. http://www.undp.org  / https://www.dk.undp.org/

UNDP Rundt om i verden