Demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning

 

UNDP arbejder for at fremme en inkluderende og effektiv demokratisk regeringsførelse. Det gør vi gennem vores fortalervirksomhed, gennem rådgivning, ved at fremme uafhængige fora for dialog, og ved at fremme politisk konsensus og opbygning af institutioner. UNDP hjælper regeringsinstitutioner med at udarbejde reformer, organisere troværdige valg, styrke parlamenter og fremlægge politiske og institutionelle muligheder for fred, risiko håndtering og udvikling gennem forsoning, selvstændiggørelse og inklusion.

Vores mål

UNDP bidrager til at skabe et gunstigt miljø for alle samfundets parter og grupper, herunder civilsamfundet, til at vokse i styrke og bidrage til den nationale udvikling. Vores ultimative mål er at frembringe en effektiv og retfærdig levering af offentlige ydelser til borgerne – med særlig fokus på de fattige, oprindelige folk og lokalsamfund - og styrke retsstaten samt borgernes sikkerhed gennem udformningen af passende politiske, juridiske og regulative rammer, samt styrkelse af lokale regeringsinstitutioner. Vi hjælper med at bygge bro mellem de humanitære, fredsopbyggende og langsigtede udviklingsindsatser, og hjælper lande med fredelig konfliktløsning og overgang til demokrati.

Vores historier

Indlæser…

UNDP Rundt om i verden