Klima og modstandsdygtighed over for katastrofer

Klimaforandringer og en stigende risiko for katastrofer præsenterer verden for en hidtil uset udfordring. For udviklingslandene er udfordringen særlig alvorlig. De er ofte mere berørt af klimaforandringer og katastrofer og samtidig dårligere i stand til at håndtere dem. Disse lande står risikerer at lide store tab som følge af forskellige typer naturkatastrofer – fra jordskælv og tsunamier til alvorlige oversvømmelser, storme og tørke. Årtiers udvikling og fremskridt er truet, og fattigdom risikerer at blive dybere rodfæstet i udviklingslandene. I mellemtiden indvirker klimaforandringer på alle dele af et samfund, - både landbrug, sundhed, energi og vandressourcer.

Vores mål

UNDP arbejder på landeniveau for at integrere områder som klimaforandringer, katastroferisiko håndtering og adgang til energi, og fokuserer på at opbygge modstandskraft og sikre at udviklingsprocessen er risiko-informeret og bæredygtig. UNDP bidrager med ca. 8,7 milliarder kroner til klimatilpasning, modstandsdygtighed og bæredygtig energi. Siden 2005 har UNDP investeret 11,4 milliarder kroner i katastrofeforebyggelse og genopbygning.

Vores historier

Indlæser…

UNDP Rundt om i verden