UNDP

Om os

Vores partnerskaber

 

UNDP's nordiske kontor har til opgave at vedligeholde og styrke UNDP's partnerskaber med de nordiske lande, samt udbrede kendskabet til UNDP’s mandat og arbejde. Kontoret fungerer både som forbindelseskontor mellem hovedkontoret i New York og de nordiske medlemslande, og som kommunikationskontor.

UNDP’s nordiske kontor i Danmark arrangerer årligt en række møder, paneldebatter og konferencer om aktuelle udviklingsspørgsmål og 2030 dagsordenen. For at styrke kenskabet til vores arbejde i Danmark samarbejder vi med en række relevante partnere på konkrete projekter. Nedenfor kan du se en oversigt UNDP's Nordiske kontors partnerskaber i Danmark:

 

Verdensmålene.dk

Med økonomisk støtte fra Oplysningsbevillingen har UNDP, Mellemfolkeligt Samvirke og Globale Gymnasier i samarbejde skabt verdensmålene.dk, der er et internetbaseret læringssite om verdensmålene, målrettet danske gymnasieelever. Under samme projekt har blev bogen 'Bliver Verden bedre?' lanceret.

 

VBN

UNDP er en del af Verdens Bedste Nyheder; en kommunikationsplatform og samarbejde mellem FN, mere end 100 danske civilsamfundsorganisationer og en lang række private virksomheder. Formålet med Verdens Bedste Nyheder er at skabe opmærksomhed omkring de mange positive tiltag og udviklingstendenser, der ses verden over; samt møde udviklingsudfordringer med konstruktiv journalistik, der er orienteret mod problemløsning.

 

SDG Accelerator

UNDP har sammen med Deloitte udvikling en SDG Accelerator for virksomheder, der i løbet af to år skal engagere 30 danske mellemstore industrivirksomheder i verdensmålene. Industriens Fond har bevilliget DKK 9,1 millioner til projektet.

UNLEASH

UNLEASH er et globalt initiativ, der bringer unge ledere, eksperter og entreprenører fra hele verden sammen, for at skabe innovative udviklingsløsninger, som kan danne grundlag for business-cases for bæredygtig udvikling og realisering af 2030 Dagsordenen.

UNLEASH forventes at blive et årligt tilbagevendende arrangement, der første gang blev afholdt i Danmark i 2017, med deltagelse af 1.000 unge talenter fra 129 lande verden over. I 2018 afholdes UNLEASH i Singapore.

 

Investor-netværk

UNDP har sammen med PensionDanmark etableret et uformelt netværk for offentlige og private aktører, der arbejder for at fremme institutionelle investorers finansiering af verdensmålene.
Partnere: Udenrigsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Eksportkredit fonden, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), PensionDanmark, Pensionskassernes Administration (PKA), Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoer (PBU), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og FN's miljøprogram (UNEP).

 

 

Global Compact Netværk

UNDP har sammen med Dansk Industri og 6 danske virksomheder etableret et Global Compact Netværk i Danmark.
Partnere: Dansk Industri (DI), Novo Nordisk, Danfoss, Pandora, Ørsted, Egmont, Kromann Reumert, Global Compact

 

Partnerskabsforum

UNDP har i samarbejde med Novo Nordisk og BørneFONDEN etableret et partnerskabsforum for verdensmålene.

UNDP Rundt om i verden