SDG 12
« »

 

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre inden 2030.

En stor del af verdens befolkning forbruger alt for lidt til at opfylde deres grundlæggende behov. En halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Ansvarligt forbrug og produktion er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Læs mere om mål 12 og målets indikatorer her

 

 

Målene i aktion

UNDP in Namibia

Protecting Benguela together

The meeting point between Namibia’s hot desert sands and the cold Benguela ocean current harbours rich biodiversity and some of the most abundant marine life concentrations in the world. MORE >

UNDP in India

People and the sea: Finding a sustainable balance 

India is the second-largest producer of fish in the world and is putting a demand on fish supplies that is 2-3 times greater than the oceans can support over time. At this rate, fish catch in tropical areas is expected to decline 40 percent by 2050. MORE >

UNDP in Costa Rica

Pineapples on the path to sustainability

With support from UNDP, Costa Rica has introduced an action plan that fosters partnerships to promote production and trade that is responsible, fair, and in line with practices protecting the environment, the community and the general public. MORE >

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt