Forventninger overgås i Katowice

17-12-2018

Konkrete resultater fra FN's klimakonference i Polen betyder, at det er på tide at gå i gang. 

New York, 17. december - Da ministrene havde afsluttede forhandlingerne søndag morgen, 30 timer over tid, var en endelig aftale om klimatiltag til dels opnået på FN's klimakonference (COP 24) i Katowice, Polen.  

‘Katowicepakken’ er navnet på den pakke af emner, der over de sidste uger er blevet forhandlet og aftalt. Sammen udgør de størstedelen afden 'regelbog’, hvormed Paris-aftalen kan implementeres af lande verden over. 

Hovedelementerne i aftalen handler om, hvordan lande vil definere og informere om nationale klimatiltag under Paris-aftalen, hvordan man måler de akkumulerede globale indsatser inden 2023, samt fastlæggelse af en proces for mobilisering af finansielle resourcer.   

Alligevel forblev flere områder kontroversielle, såsom regler for kulstofmarkeder og handel, der henvises til under "artikel 6" i Paris-aftalen, der blev udskudt til næste år. Nogle var også kritiske over, at formuleringen ikke var stærke nok ifht at kræve mere presserende og ambitiøse handlinger. 

Abdoulaye Mar Dieye, FN's assisterende generalsekretær og direktør for UNDP’s kontor for policy and programme support, fremhævede hvordan UNDP indsatser støtter klimadagsordenen i over 140 lande: "I UNDP fokuserer vi på tilpasningen mellem Paris-aftalen og 2030 Dagsordenen, og erkender at klimaændringer ikke kun truer udviklingsfremskridt, men også at ambitiøse klimatiltag kan åbne mulighed for økonomiske og sociale gevinster." 

I løbet af de to ugers forhandlinger delte UNDP sine programerfaringer på landeniveau i forbindelse med en række arrangementer, der alle var rettet mod at fremme tre vigtige områder, der er nødvendige for at opskalere landes indsats for at opfylde deres nationale forpligtelser eller Nationally Determined Contributions (NDC'er). De er nødvendige for at sikre den handlekraft og ambition, det kræver at gennemføre Paris-aftalen. Nogle højdepunkter var som følger: 

  1. Fremme offentligt-private partnerskaber for at opskalere finansiering.  Det vurderes at 85 til 90 procent af Parisaftalens finansiering skal komme fra den private sektor. UNDP demonstrerede måder, hvorpå man kan anvende de begrænsede offentlige midler til at åbne op for private investeringer. For eksempel, sammen med Verdensbanken arrangerede UNDP den første ’Investment COP’ for at samle investorer og aktører fra den offentlige sektor til at identificere forretningsmuligheder på landeniveau, der fremmer klimahandling. Initiativer som Indonesiens grønne sukuk - den første af sin slags af ’suveræne islamiske grønne obligationer’ - gav et glimrende eksempel på, hvordan man kan bringe yderligere privat finansiering i spil til bekæmpelse af klimaforandringerne.  

  1. Øge fokus på klimatilpasning. Den seneste IPCC-rapport indikerer de katastrofale følger af global opvarmning og lægger pres på forhandlerne til ikke kun at fokusere på afhjælpende foranstaltninger, men også øge fokus på tilpasning. UNDP deltog i over 15 tilpasningsrelaterede arrangementer i løbet af de to ugers forhandlinger, ofte med andre FN organisationer inklusiv FAO og UNEP. To flagskibstilpasningsrapporter blev lanceret, der afdækker mange års erfaring i Østeuropa og Centraleuropa, samt Afrika

  1. Udnytte naturbaserede løsninger. UNDP fejrede ti-årsdagen for UN-REDD-initiativet og argumenterede for behovet for at engagere ikke-statslige aktører, især oprindelige folk, til at udnytte fordelene ved forvaltning af skov og arealanvendelse, bedre kendt som naturbaserede løsninger. Et konkret resultat af konferencen var etablering af "Local Communities and Indigenous Peoples Platform",  som giver oprindelige folk en officiel kanal til at udrykke deres synspunkter og interesser gennem UNFCCC-processen. 

Resultater af COP24 hædersføres som en imponerende præstation, som forhandlerne havde fået til opgave at bringe i hus over disse to uger. Men arbejdet er kun lige begyndt. Med den nye "regelbog" på plads er det nu op til landene, med støtte fra organisationer som UNDP, at udmønte deres løfter i  konkrete klimatiltag. Det omfatter bl.a. en revision af deres nationale klimaforpligtelser inden 2020 med det formål at øge ambitionen for at opfylde Paris-målene. Det vil kræve mobilisering af politisk vilje og lederskab, hvilket bliver fokus på SG's topmødet til september 2019. 

UNDP glæder sig over de fremskridt, der er opnået og ser frem til at være med til at levere på Paris og Katowice, nu og i de kommende år. 

Pressekontakt: 

Mette Fjalland, +45 45 33 60 08, mette.fjalland@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt